Skip to: IPS met Workplace Fundamentals Module verhoogt succes op vinden en houden werk of opleiding aanzienlijk

Kenniscentrum Phrenos website

IPS met Workplace Fundamentals Module verhoogt succes op vinden en houden werk of opleiding aanzienlijk

De effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ten opzichte van andere vormen van arbeidsrehabilitatie is al vaak vastgesteld. Toch vindt niet iedereen die aan een IPS-traject deelneemt werk of aansluiting bij een afgebroken opleiding. Vooral jonge mensen zijn geneigd om hun carrièredoelen (welke opleiding ze willen volgen, of welk beroep ze willen gaan uitoefenen) nogal eens te veranderen. De Workplace Fundamentals Module (WFM) is een training in groepsverband waarbij algemene vaardigheden worden geleerd om goed te blijven presteren op een opleiding of in een baan. WFM werkt vanuit een oplossingsgerichte methodiek en heeft 26 wekelijkse bijeenkomsten van 75 minuten. In deze Amerikaanse RCT (n totaal=69) werd de effectiviteit onderzocht van enerzijds IPS aangevuld met WFM ten opzichte van een intensief arbeidsrehabilitatie programma met sociale vaardigheidstraining (controle interventie). Alle deelnemers waren jongvolwassenen (18-45 jaar) met een eerste psychose. Er werd gemeten hoe groot de deelname aan opleiding en/of werk na 6 en 18 maanden was en of er verschillen waren tussen beide groepen (IPS-WFM vs controlegroep). De volgende meetinstrumenten werden afgenomen: Social Adjustment Scale, Schedule for Assessment of Positive Symptoms en de Schedule for the Assessment of Negative Symptoms. In de eerste 6 maanden nam 83% van de IPS-WFM-groep deel aan regulier betaald werk of een schoolopleiding tegenover 41% van de controlegroep (p<0.005). In het jaar daarop bleef de IPS-WFM groep hoger scoren (92% versus 60%; p<0.03). Het cumulatief aantal weken dat de IPS-WFM-groep werk had of op school zat was substantieel groter dan bij de controle groep (45 versus 26 weken; p<0.004). Op baseline waren er geen significante verschillen in de werk/school status. IPS-WFM leidde tot een toename van 39% aan werk/school deelname, de conventionele interventie tot een toename van 19%.
Nuechterlein KH, Subotnik KL, Ventura J, Turner LR, Gitlin MJ, Gretchen-Doorly D, Becker DR, Drake RE, Wallace CJ, Liberman RP. (2019). Enhancing return to work or school after a first episode of schizophrenia: the UCLA RCT of Individual Placement and Support and Workplace Fundamentals Module training. Psychol Med. Jan 4: 1-9.

Back To Top