Skip to: IPS is overal in de wereld een effectieve arbeidsrehabilitatie-interventie

Kenniscentrum Phrenos website

IPS is overal in de wereld een effectieve arbeidsrehabilitatie-interventie

Personen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) hebben extra problemen om aan regulier betaald werk te komen door o.a. opleidingsachterstand, stigma op de werkvloer en hun terugkerende symptomen, hoewel er voor hen veel voordelen aan verbonden zijn: financiële voordelen, meer gevoelens van eigenwaarde, meer welzijn, meer sociale contacten en minder gebruik van GGZ-hulp. De ‘gouden standaard’ voor het vinden van regulier betaald werk voor deze groep is IPS, in ieder geval in de VS. IPS gaat uit van het ‘place-train’ principe. Ondanks dat twee Cochrane reviews de effectiviteit van IPS bevestigd hebben, zijn er nog twijfels of IPS ook in andere sociale, culturele en economische systemen effectief is. Deze Australische systematische review en meta-analyse verzamelde data van alle RCT’s naar de effectiviteit van IPS (n=19) en voerde drie meta-analyses uit. Alleen RCT’s waarbij voldaan werd aan voldoende modelgetrouwheid volgens de IPS Fideilty Scale werden meegenomen. Er werden 4 RCT’s uit Australië/Azië, 9 uit Europa en 9 uit Noord-Amerika in de meta-analyses opgenomen. De totale gepoolde risk ratio (PRR) voor het verkrijgen van regulier betaald werk was voor IPS in vergelijking met traditionele vormen van arbeidsrehabilitatie 2.40 (95%BI 1.99-2.90). Uit de metaregressie bleek dat geografische regio geen invloed op de uitkomsten had. De PRR twee jaar nadat IPS was begonnen was nog steeds 2.40. Dit betekent dat EPA die aan IPS deelnemen meer dan 2 maal zoveel kans hebben (ook nog na 2 jaar) om regulier betaald werk te vinden en te houden dan met andere vormen van arbeidsrehabilitatie.
Modini M, Tan L, Brinchmann B, Wang MJ, Killackey E, Glozier N, Mykletun A, Harvey SB. (2016). Supported employment for people with severe mental illness: systematic review and meta-analysis of the international evidence. Br J Psychiatry. 209(1), 14-22.

Back To Top