Skip to: Inzetten zelfmanagement-modellen voor verbetering algemene medische toestand personen met EPA zijn veelbelovend

Kenniscentrum Phrenos website

Inzetten zelfmanagement-modellen voor verbetering algemene medische toestand personen met EPA zijn veelbelovend

De medische conditie van EPA is over het algemeen veel slechter dan die van de algemene bevolking. Velen van hen lijden aan o.a. diabetes, hoge bloedruk, hyperlipidemie of overgewicht. Er is grote behoefte aan hulpverleningsmodellen die toegang tot en gebruik van medische voorzieningen door EPA verbeteren. Volgens de Amerikaanse Patient Protection and Afforable Care Act (ACA), ‘Obamacare’, moeten de GGz en de algemene medische hulpverlening integreren. Toch zal volgens de auteurs alleen een combinatie van een bottom-up en een top-down strategie de gewenste veranderingen tot stand brengen. In deze Amerikaanse systematische review werden de studies opgespoord en geanalyseerd waarbij zelfmanagement trainingen voor EPA zijn ingezet om de algemene gezondheid en de toegang toe de gezondheidszorg te verbeteren. Er werden slechts 14 relevante studies gevonden. Er werd gekeken naar verbeteringen op het gebied van zelfmanagement als gevolg van een interventie, hoewel in zes studies dit niet expliciet werd gemeten. Vijf van de acht studies die dit wel hadden gemeten vonden een significante verbetering in het zelfgerapporteerde zelfmanagement. Alle studies hadden informatie over de invloed van de interventie op de medische toestand. In tien studies werd de Short-Form Health Survey (SF-36) of een variant gebruikt als maat voor gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Een groot deel van die studies zag een verbetering. Sommige studies gebruikten objectieve maten zoals bloeddruk, cholesterol of de hemoglobine Alc test. De zelfmanagent interventies waarbij ervaringsdeskundigen of professionele hulpverleners worden ingezet zijn meestal effectief. Door de grote heterogeniteit in de gevonden studieopzet, soort training en gemeten uitkomsten kan in zijn algemeenheid alleen gezegd worden dat zelfmanagement interventies veelbelovend zijn.
Kelly EL, Fenwick KM, Barr N, Cohen H &Brekke (2014). A Systematic Review of Self-Management Health Care Models for Individuals With Serious Mental Illnesses. Psychiatric Services 65(11), 1300-1310.

Back To Top