Skip to: Inzetten van Virtual Reality bij psychologische behandelingen is veelbelovend

Kenniscentrum Phrenos website

Inzetten van Virtual Reality bij psychologische behandelingen is veelbelovend

Deze Engelse systematische review is een update van een review uit 2012 naar de effectiviteit van Virtual Reality bij de psychologische behandeling (VRT) van psychische problemen. Er werden alleen studies opgenomen waarbij meeslepende en/of interactieve Virtual Reality (VR) werd vergeleken met een controlegroep. Onder meeslepende VR wordt verstaan: een 3D VR omgeving in kleur waarbij beelden via een hoofdset worden beleefd en waarbij de gebruiker het gevoel heeft een echte wereld te ervaren. Er werden 24 studies geïncludeerd. VRT blijkt in effectiviteit vergelijkbaar met behandelingen met Cognitieve Gedragstherapie of behandelingen met in vivo blootstelling. De evidentie varieerde afhankelijk van de psychische stoornis die bekeken werd. VRT kan waardevol zijn bij de behandeling van agorafobie, vliegangst, sociale angst en angst voor spinnen. De inzet van VRT is veelbelovend bij de behandeling van Post-Traumatische Stressstoornis en bij het leren omgaan met psychologische stress. Bij de behandeling van schizofrenie is VR bijna alleen nog ingezet bij arbeids- of sociale trainingen, maar nog niet om de stress die samenhangt met hallucinaties of wanen te verminderen. De meeste studies hadden kleine aantallen deelnemers en er was een hoog drop out percentage. Vandaar dat de resultaten van de onderzoeken als veelbelovend benoemd kunnen worden. Door de ontwikkeling van de digitale technologie zullen er in de toekomst meer geschikte vormen van VR toegankelijk worden.
Valmaggia LR, Latif L, Kempton MJ, Rus-Calafell M. (2016). Virtual reality in the psychological treatment for mental health problems: An systematic review of recent evidence. Psychiatry Res. 236, 189-95.

Back To Top