Skip to: Inzetten van een korte auditieve hallucinatie lijkt als anti-stigma strategie contraproductief

Kenniscentrum Phrenos website

Inzetten van een korte auditieve hallucinatie lijkt als anti-stigma strategie contraproductief

Een aanzienlijk deel van de bevolking heeft de opvatting dat mensen met een psychische stoornis òf onvoorspelbaar òf gewelddadig c.q. gevaarlijk zijn. Auditieve en visuele simulaties die de eraring van psychiatrische patiënten nabootsen worden o.a. gebruikt in de training voor hulpverleners. In deze Amerikaanse studie (N=127) wordt gekeken of het luisteren naar een korte auditieve hallucinatie invloed heeft stigma ten aanzien van psychische stoornissen. De deelnemers zijn universitaire studenten en werden in twee groepen ingedeeld: 1. Luisterden naar de simulatie in het laboratorium zonder andere taken uit te voeren (N=65); 2. Tijdens het luisteren kregen ze twee eenvoudige opdrachten uit te voeren op de campus (N=62). Vóór en na de simulatie werd stigma gemeten met de Attribution Questionnaire-27. Het blijkt dat bij beide groepen –tegen de verwachting in- het stigma gedeeltelijk toenam omdat de bereidheid om contact aan te gaan met psychiatrische patiënten afnam en omdat men een grotere voorstander van gedwongen behandeling werd.
Brown SA (2010). Implementing a Brief Hallucination Simulation as a Mental Illness Stigma Reduction Strategy. Community Mental Health Journal 46 (5), 500-504

Back To Top