Skip to: Inzet van Motiverende Gespreksvoering bij Begeleid Leren-trajecten kan uitval voorkomen

Kenniscentrum Phrenos website

Inzet van Motiverende Gespreksvoering bij Begeleid Leren-trajecten kan uitval voorkomen

In de VS hebben ongeveer 10 miljoen personen een ernstige psychiatrische stoornis. In vergelijking met de algemene bevolking kunnen deze personen beduidend minder het postsecundaire onderwijs voltooien. Met behulp van Begeleid Leren programma´s wordt gepoogd hen alsnog aan diploma´s te helpen. Ondanks die ondersteuning maakt tussen de 26% tot 50% van de deelnemers de Begeleid Leren programma´s niet af. De auteur houdt in dit artikel een pleidooi voor het structureel aanbieden van Motiverende Gespreksvoering (Motivational Interviewing) in de Begeleid Leren-trajecten omdat deze evidence-based benadering zich bewezen heeft als effectieve methode bij het oplossen van ambivalente gevoelens. Personen in een Begeleid Leren-traject willen duidelijk hun opleiding afmaken, maar kunnen o.a. oplopen tegen: 1. het ter sprake brengen van hun stoornis tijdens de lessen; 2. ervaren van stigma; 3. allerlei motivatieproblemen. In een uitgeschreven gesprek tussen hulpverlener en Begeleid Leren-deelnemer wordt duidelijk gemaakt wat de meerwaarde van Motiverende Gespreksvoering kan zijn.
Manthey T (2011). Using Motivational Interviewing to Increase Retention in Supported Education.American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 14 (2), 120-136.

Back To Top