Skip to: Indirect verband tussen ervaren discriminatie geringe binding met de GGz-hulpverlening

Kenniscentrum Phrenos website

Indirect verband tussen ervaren discriminatie geringe binding met de GGz-hulpverlening

Binding of relatie van de cliënt met de hulpverlening bestaat uit vier componenten: afspraken willen maken en zich eraan houden, samenwerken, hulp zoeken en therapietrouw. Weinig binding kan bijdragen tot negatieve uitkomsten. In deze Britse studie (n=202) werd onderzocht of ervaren discriminatie bij volwassen GGz-cliënten die behandeld werden door ambulante GGz-teams samenhangt met geringe binding en hoe die twee variabelen elkaar beïnvloeden. Deze studie is onderdeel van de Mental Illness-Related Investigations on Discrimination (MIRIAD) studie. De deelnemers werden twee keer geïnterviewd en de volgende meetinstrumenten werden afgenomen: Service Engagement Scale (SES), de Discrimination and Stigma Scale (DISC), de Questionnaire on Anticipated Discrimination, de Internalized Stigma of Mental Illness Scale, de Stigma Stress Appraisal, de Scale to Assess Therapeutic Relationships en de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). De associaties werden met behulp van een structured equation model in kaart gebracht. De invloed van de ervaren discriminatie was niet direct. Het totale indirecte effect van de ervaren discriminatie op binding met de hulpverlening was statistisch significant (coëfficiënt=1.055, 95%BI=.312-2.074; p=.019). Dit werd vooral gemedieerd via wantrouwen in GGZ-hulpverlening en de therapeutische relatie (coëfficiënt=.804, 95%BI=.295-1.558, p=.019). Dit betekent dat als de ervaren discriminatie met 1 eenheid zou toenemen, de binding (relatie) van de cliënt met de hulpverlening met .804 eenheid zou afnemen. Dit wordt gezien als een gering effect. Het specifieke indirecte verband tussen ervaren discriminatie via zelfstigma en de binding met de hulpverlening was niet significant. Een goede therapeutische relatie met de cliënt opbouwen is van groot belang.
Clement S, Williams P, Farrelly S, Hatch SL, Schauman O, Jeffery D, Henderson RC & Thornicroft G (2015). Mental Health–Related Discrimination as a Predictor of Low Engagement With Mental Health Services. Psychiatric Services 66 (2), 171–176.

Back To Top