Skip to: In tijden van crisis verandert het sociale netwerk van mensen met psychische problemen sterk

Kenniscentrum Phrenos website

In tijden van crisis verandert het sociale netwerk van mensen met psychische problemen sterk

Sociale netwerkprocessen zijn van invloed op de ontwikkeling van en omgang met psychische problemen. Mensen, dieren en materiële objecten kunnen steun bieden. Er is relatief weinig bekend over de manier waarop mensen in het sociale netwerk van een persoon met psychische problemen steun geven en of die steun in de verschillende fasen van het herstelproces (inclusief crises) wisselt. In deze Britse studie (n=25; ernstige, langdurige psychische problemen) werd met behulp van interviews onderzocht welke patronen het persoonlijke sociale netwerk in het dagelijkse leven en in tijden van crisis hebben. Van de 25 geïnterviewden werd het hele sociale netwerk in kaart gebracht. Dat kunnen mensen, dieren, plaatsen, activiteiten of objecten zijn: in feite alles wat voor de persoon van waarde is om met de psychische stoornis om te gaan. De data werden behulp van een structuuranalyse geanalyseerd. De volgende thema’s kwamen naar voren bij het managen van een crisis: 1. De veranderlijkheid van de netwerkrelaties tussen crisis- en herstelperiodes: in tijden van crisis wordt het sociale netwerk kleiner: de meeste houden voornamelijk contact met partner of nauwe verwanten. De sociale activiteiten worden zeer beperkt. Soms is contact met mensen die dichtbij staan juist heel lastig. 2. Zich terug trekken is ook een kenmerk van het crisismanagement. Hoewel de buitenwereld dit terugtrekgedrag vaak negatief duidt, blijkt het voor de meesten een essentiële strategie om met de crisis om te gaan, om bij zichzelf te blijven. 3. Contact met lotgenoten en ervaringsdeskundigen wordt veelvuldig gezocht en geeft tijdens de crisis vaak veel steun. Opmerkelijk is dat de reguliere hulpverlening in tijden van crisis van weinig waarde wordt gevonden. Voor de preventie van crises en in tijden van herstel wordt van de hulpverlening wel veel steun ervaren.
Walker S, Kennedy A, Vassilev I, Rogers A. (2018). How do people with long-term mental health problems negotiate relationships with network members at times of crisis? Health Expect. 2018 Feb;21(1):336-346

Back To Top