Skip to: In het VK zijn de welzijnsinterventies waarnaar vanuit de eerstelijnszorg mensen met psychosociale problemen worden doorverwezen redelijk effectief

Kenniscentrum Phrenos website

In het VK zijn de welzijnsinterventies waarnaar vanuit de eerstelijnszorg mensen met psychosociale problemen worden doorverwezen redelijk effectief

Het doorverwijzen van mensen met psychische en psychosociale problemen door medici naar niet-medische interventies (‘social prescribing’; ‘welzijn op recept’), meestal via een welzijnscoach, wordt in Engeland door de NHS gestimuleerd. Ongeveer één op de zes volwassenen in het VK heeft psychische problemen. ‘Social prescribing’ kan potentieel de uitkomsten voor deze groep verbeteren. Er zijn verschillende modellen van ‘social prescribing’: patiënten in het algemeen wijzen op aanbod in het sociale domein; naar een specifieke interventie verwijzen; doorverwijzen naar een welzijnscoach die (al dan niet samen met de patiënt) een actieplan opstelt. In deze Engelse systematische review (n= 17 studies) werd onderzocht of de in Engeland aangeboden sociale- en welzijnsinterventies voor mensen met psychische problemen waarnaar vanuit de eerstelijnszorg wordt verwezen effectief zijn en wat de actieve elementen van de interventies zijn. Door de heterogeniteit van de studiedesigns kon geen meta-analyse verricht worden. In de 17 geïncludeerde studies werden de effecten van 13 verschillende interventies of programma’s onderzocht. Vijftien van die studies waren ongecontroleerde pre-post designs; ook zat er een RCT en een gemengd studiedesign bij. Het meest werd verwezen via een welzijnscoach (n=12), gevolgd door een directe verwijzing naar een lopende interventie in het sociale domein. De deelnemers waren voornamelijk werkende volwassenen met angst- of depressieve klachten of gevoelens van eenzaamheid of sociaal isolement. In 16 van de 17 studies werden statistisch significante verbeteringen in de uitkomsten gemeten (geestelijke gezondheid, welzijn, of kwaliteit van leven ) vastgesteld met veelgebruikte meetinstrumenten. Bij de interventies werden verschillende gedragsveranderingstechnieken gebruikt, zoals sociale steun door de welzijnscoach en vrienden en emotionele steun bieden. Omdat de methodologische kwaliteit van de meeste studies niet hoog was, kunnen nog geen robuuste conclusies over de effectiviteit van ‘social prescribing’ getrokken worden, maar het is zeker veelbelovend.
Cooper M, Avery L, Scott J, Ashley K, Jordan C, Errington L, Flynn D. (2022). Effectiveness and active ingredients of social prescribing interventions targeting mental health: a systematic review. BMJ Open. 2022 Jul 25;12(7):e060214.

Back To Top