Skip to: In Europa zijn in het MKB weinig hulpmiddelen ter ondersteuning van werknemers met psychische problemen en wordt er weinig tegen stigma gedaan

Kenniscentrum Phrenos website

In Europa zijn in het MKB weinig hulpmiddelen ter ondersteuning van werknemers met psychische problemen en wordt er weinig tegen stigma gedaan

Ongeveer 4,4% van de wereldbevolking lijdt op enig moment aan een depressie en 3,6% aan een angststoornis. Voor deze psychische problemen is een aanzienlijke onderbehandeling. Met meer aandacht voor deze problemen op de werkvloer zou iets aan die onderbehandeling gedaan kunnen worden. Het door de EU gefinancierde project Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings (MENTUPP) richt zich op het bevorderen van psychisch welbevinden op de werkvloer en het bestrijden van stigma in de werkomgeving. Om meer inzicht te krijgen op de situatie in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), waarbij 92% van alle werknemers in de EU werkt, en steun te krijgen voor de ontwikkeling van instrumenten werd een expert-survey uitgezet in 9 landen (Albanië, Australië, Finland, Duitsland, Hongarije, Kosovo, Nederland en Spanje) bij 4 soorten experts (academici; vertegenwoordigers van het MKB; vertegenwoordigers uit de bouwsector, de ICT-sector en de zorgsector; vertegenwoordigers van vakbonden en andere belangengroepen). In de survey werd gevraagd of er interventies voor werknemers met psychische problemen én hun managers waren en hoe effectief die werden beoordeeld. Ook werd gevraagd naar hun oordeel over stigma op de werkvloer en anti-stigma activiteiten. De vragenlijst werd door 65 personen ingevuld. Slechts 26,2% van de experts onderschrijft dat werknemers openlijk over psychische problemen kunnen spreken en 81,5% geeft aan dat werknemers met psychische problemen niet (voldoende) ondersteund worden. De experts gaven aan dat werknemers het meeste aan de volgende interventies zullen hebben: psycho-educatie, workshops over depressie en angst, interventies gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Voor de managers moeten richtlijnen worden ontwikkeld over hoe om te gaan met werknemers met psychische problemen, met speciale aandacht voor als de werknemer na tijdelijke afwezigheid weer terug naar het werk gaat. De experts denken dat stigma het beste bestreden kan worden met workshops door ervaringsdeskundigen en bewustwordingscampagnes. Opmerkelijk was dat de experts uit de verschillende landen het over het algemeen met elkaar eens waren.
Hogg B, Moreno-Alcázar A, Tóth MD, Serbanescu I, Aust B, Leduc C, Paterson C, Tsantilla F, Abdulla K, Cerga-Pashoja A, Cresswell-Smith J, Fanaj N, Meksi A, Ni Dhalaigh D, Reich H, Ross V, Sanches S, Thomson K, Van Audenhove C, Pérez V, Arensman E, Purebl G, Amann BL; MENTUPP consortium members. (2022). Supporting employees with mental illness and reducing mental illness-related stigma in the workplace: an expert survey. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2022 Jul 22:1-15.

Back To Top