Skip to: In elk stadium van hun behandeling wonen dubbele diagnose cliënten het liefst in een eigen appartement of huis

Kenniscentrum Phrenos website

In elk stadium van hun behandeling wonen dubbele diagnose cliënten het liefst in een eigen appartement of huis

In dit Amerikaanse onderzoek werden voor dubbele diagnose cliënten (N=103) de volgende vragen onderzocht: 1. Heeft men in verschillende stadia van de behandeling verschillende woonvoorkeuren; 2. Hebben degenen die een voorkeur voor een bepaalde woonomgeving hebben, ook een voorkeur voor specifieke woonkenmerken; 3. Rapporteren de cliënten die in de verschillende woonomgevingen wonen verschillen in sociale steun, keuzevrijheid en woontevredenheid. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Begeleid Wonen, een vrije woning (appartement of huis) en kamerbewoning (single room occupancy, SRO). Bijna 70% gaf als eerste voorkeur aan een eigen appartement/huis en als tweede voorkeur een begeleide woonomgeving, los van het stadium van behandeling. De personen die in de woonomgeving van hun voorkeur wonen rapporteren meer keuzevrijheid, maar er zijn geen verschillen met anderen wat betreft ervaren sociale steun en woontevredenheid. Een SRO wordt door de meesten als de minst aantrekkelijke woonomgeving gezien.
Tsai J, Bond GR &. Davis KE (2010). Housing Preferences Among Adults with Dual Diagnoses in Different Stages of Treatment and Housing Types. American Journal of Psychiatric Rehabilitation 13 (4), 258-275 

Back To Top