Skip to: In de VS is op verschillende settings aandacht voor begeleid leren voor jongeren met ernstige psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

In de VS is op verschillende settings aandacht voor begeleid leren voor jongeren met ernstige psychische problemen

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere begeleid leren modellen ontwikkeld, zoals het Choose-Get-Keep-model, de Coordinated Specialty Care (CSC) programma’s of begeleid leren als integraal onderdeel van een Individual Placement and Support (IPS) traject. In deze Amerikaanse studie wordt beschreven hoe in drie totaal verschillende settings jongeren en jong volwassenen met psychische problemen worden ondersteund om hun opleidingsdoelen te halen. Doel is om er achter te komen aan welke kenmerken een begeleid leren traject minimaal moet voldoen. De volgende omgevingen werden onderzocht: 1. Early Assessment and Support Alliance (EASA): een programma in de staat Oregon voor jongvolwassenen die eerste psychose doormaken; 2. Learning Enhancement and Resource Network (LEARN): een begeleid werken + begeleid leren programma in New Jersey voor iedereen die door de ambulante ggz wordt behandeld; 3. Universiteit van Minnesota: algemene ondersteuning op de campus voor studenten die psychische problemen hebben. Het blijkt dat begeleid leren initiatieven op systeemniveau en op operationeel niveau ondersteund moeten worden. De geïnterviewde deelnemers (jongeren en jongvolwassenen) waren op alle drie de omgevingen tevreden met steun die ze gekregen hadden. Op alle plaatsen waren drie systemische voorwaarden aanwezig: a. erkenning van het belang van academisch succes voor jongvolwassenen; b. aanwezigheid van inspirerend leiderschap voor begeleiding van jongvolwassen met problemen; c. stabiele en lange termijn financiering. Deze voorwaarden zijn met elkaar verbonden. Begeleid leren kan op verschillende settings op verschillende manieren vorm krijgen.
Biebel K, Ryder-Burge A, Alikhan S, Ringeisen H, Ellison M. (2018). Strategies to Support the Education Goals of Youth and Young Adults with Serious Mental Health Conditions: A Case Study. Adm Policy Ment Health. 2018 Jul;45(4):661-671

Back To Top