Skip to: In de VS is het stigma ten opzichte van mensen met psychische problemen toegenomen ondanks acceptatie neurobiologisch verklaringsmodel

Kenniscentrum Phrenos website

In de VS is het stigma ten opzichte van mensen met psychische problemen toegenomen ondanks acceptatie neurobiologisch verklaringsmodel

In de afgelopen 15 jaar werden antistigma campagnes in de VS opgezet vanuit het idee dat als het algemene publiek ervan overtuigt raakt dat psychische stoornissen een neurobiologische oorzaak hebben waarvoor goede behandelingen bestaan, de vooroordelen vanzelf zullen afnemen. In dit artikel worden de resultaten van twee metingen (1996 en 2006) binnen de General Social Survey (GGS) besproken, waarbij met behulp van vignetten werd gevraagd naar reacties op personen met Schizofrenie (N=650), Ernstige Depressie (N=676) of Alcoholisme (N=630). Er werd gevraagd naar wat volgens de respondent de oorzaak van de stoornis van de persoon in het vignet was, bij wie deze persoon hulp moest gaan zoeken en of men sociale afstand van de beschreven persoon zou houden én of men de persoon gevaarlijk vond. Het blijkt dat tussen 1996 en 2006 het algemene publiek psychische stoornissen significant vaker zijn gaan zien als veroorzaakt door een neurobiologisch probleem dat behandeld kan worden. Onverwacht blijken ook de stigmatiserende reacties te zijn toegenomen. Antistigma campagnes zullen anders moeten worden opgezet om hun doel te bereiken.
Pescosolido BA, Martin JK, Long JS, Medina TR, Phelan JC & Link BG (2010). “A Disease Like Any Other”? A Decade of Change in Public Reactions to Schizophrenia, Depression, and Alcohol Dependence. American Journal of Psychiatry 167 (11), 1321-1330

Back To Top