Skip to: In de VS is de implementatie van het Integrated Dual Diagnosis Treatment-model de afgelopen tien jaar afgenomen

Kenniscentrum Phrenos website

In de VS is de implementatie van het Integrated Dual Diagnosis Treatment-model de afgelopen tien jaar afgenomen

Comorbiditeit van middelenmisbruik en psychische stoornissen komt vaak voor. Beide problemen kunnen het beste in samenhang behandeld worden. Zowel de Mental Health and Addiction Equity Act (2008) als de Patient Protection and Affordable Care Act (2010) hadden in de Verenigde Staten (VS) tot doel om ggz- en verslavingszorg-instellingen te integreren. De methode met de meeste evidentie hiervoor is het Integrated Dual Diagnosis Treatment-model (IDDT). Hierbij worden de psychische problemen en de problemen met middelengebruik door hetzelfde behandelteam behandeld. In dit Amerikaanse onderzoek wordt uitgezocht in hoeverre in de VS tussen 2010 en 2018 bij ggz-behandelingen ook verslavingszorg werd aangeboden en of de implementatie van het IDDT-model verder is toegenomen. De data van de National Mental Health Services Survey (N-MHSS) van 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018, die wordt uitgevoerd door de Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMSHA), werden daarvoor geanalyseerd. In de VS kunnen ggz- en verslavingszorg-voorzieningen in handen zijn van de overheid, commerciële (privé) organisaties of non-profit-organisaties (ook privé). Het bleek dat het aantal ggz-voorzieningen die ook verslavingszorg bieden in de hele VS tussen 2010 en 2018 significant is toegenomen van 50,1% tot 57,1% (n=6623 voorzieningen). Deze voorzieningen boden in 2018 (74,8%; n= 4954 voorzieningen) echter significant minder IDDT aan dan in 2010 (79,6%). Dit betekent dat 4 op de 10 ggz-voorzieningen geen verslavingszorg bieden. Het grootste deel van de ggz- en verslavingszorg wordt door non-profit-organisaties aangeboden (63%). IDDT wordt het minst aangeboden in die non-profit-organisaties (OR=0.76). IDDT is het meest geïmplementeerd in voorzieningen die door overheden gefinancierd worden. Dus hoewel bij ggz-voorzieningen meer verslavingszorg wordt aangeboden is van een echte integratie van die behandelingen (IDDT) nog geen sprake.
Spivak S, Strain EC, Spivak A, Cullen B, Ruble AE, Parekh V, Green C, Mojtabai R. (2020). Integrated dual diagnosis treatment among United States mental health treatment facilities: 2010 to 2018. Drug Alcohol Depend. 2020 May 27;213:108074.

Back To Top