Skip to: In Californië zijn met behulp van ervaringsdeskundigen de noodzakelijke voorwaarden voor effectieve, op contact gebaseerde antistigmaprogramma’s vastgesteld

Kenniscentrum Phrenos website

In Californië zijn met behulp van ervaringsdeskundigen de noodzakelijke voorwaarden voor effectieve, op contact gebaseerde antistigmaprogramma’s vastgesteld

Uit onderzoek is gebleken dat antistigmaprogramma’s waarbij er direct contact is tussen ervaringsdeskundigen en het publiek tot de meest effectieve behoren. Er is echter nog geen algemene consensus over waaraan zulke programma’s moeten voldoen. In dit artikel wordt verslag gedaan van een project van het California Center waarbij met behulp vancommunity based participatory research (CBPR) de actieve ingrediënten van op contact gebaseerde en door ervaringsdeskundigen geleide antistigma programma’s werden verzameld en geordend. De CBPR-onderzoekers hebben vier focusgroepen georganiseerd waaraan in totaal 49 ervaringsdeskundigen die aan antistigmaprogramma’s hadden deelgenomen werden ondervraagd. Met behulp van de grounded theorykwam men tot 32 ingrediënten die nodig zijn voor succesvolle antistigma programma’s. Deze kunnen worden geordend in vijf categorieën: 1. Programma ontwerp: logistieke en operationele voorwaarden om het programma te kunnen uitvoeren (o.a. de getrainde presentatoren gaan naar de doelgroep toe en hebben face-to-face contact); 2. Doelgerichtheid: presentatie moet zijn afgestemd op de specifieke doelgroep (genoemd worden o.a.: samenleving algemeen; scholen; werkgevers; familie; overheidspersoneel; medewerkers gezondheidszorg); 3. Personeel: programma moet geleid en uitgevoerd worden door ervaringsdeskundigen; 4. De boodschap: in de presentatie staat de strijd om de psychische problemen te overwinnen centraal, wordt het recovery proces beschreven en komt de invloed van stigma aan de orde; 5. Follow-up en evaluatie: de effecten van de presentatie moeten gemeten worden.
Corrigan PW, Vega, Eduardo; Larson, Jon; Michaels, Patrick J.; McClintock, Glen; Krzyzanowski, Richard; Gause, Michael; Buchholz, Blythe (2013).The California schedule of key ingredients for contact-based antistigma programs. Psychiatric Rehabilitation Journal, 36(3), 173-179.

Back To Top