Skip to: In Australië hebben stigma en discriminatie op de werkvloer nog steeds een grote impact op de ervaringen van mensen met een psychotische stoornis

Kenniscentrum Phrenos website

In Australië hebben stigma en discriminatie op de werkvloer nog steeds een grote impact op de ervaringen van mensen met een psychotische stoornis

Stigma en discriminatie vormen grote barrières voor het vinden en behouden van werk voor personen die een psychose doormaken of doorgemaakt hebben. In Australië is de jaarprevalentie voor psychoses 1 op de 222 personen, en iets meer dan een derde van deze groep heeft regulier betaald werk (dat is veel minder dan bij de algemene bevolking). Discriminatie op de werkvloer is in Australië wettelijk verboden. In dit kwalitatieve Australische onderzoek stond de vraag centraal hoe vanuit het gezichtpunt van verschillende stakeholders (N totaal =137) stigma en discriminatie van mensen met een psychose doorwerkt op de werkvloer. De stakeholders-groepen waren: personen met een psychose; mantelzorgers; werkgevers; hulpverleners; jobcoaches en ‘gewone buurtbewoners’. Er werden 14 focusgroepen en 31 individuele interviews gehouden. Twee vragen werden voorgelegd: A. Waarom denkt u dat personen met de diagnose schizofrenie of bipolaire stoornis veel minder vaak regulier betaald werk hebben? B. Wat denkt u dat nodig is om de arbeidsparticipatie van deze groep te vergroten? De data werden met behulp van thematische analyse geordend. Stigma en discriminatie hebben invloed op de volgende aspecten van de werkervaring: 1. Zoeken naar werk: veel mensen met een psychose gaan al niet op zoek naar werk uit angst voor stigma; 2. Sollicitatieproces: veel werkgevers nemen geen mensen aan met psychische problemen; 3. Relaties op de werkplek: mensen met een psychose worden anders behandeld, soms is er minder tolerantie voor afwezigheid wegens ziekte en ze worden vaak slachtoffer van afwijzing, vernedering en pesten; en ze krijgen onredelijk weinig betaald; 4. Communicatie op de werkvloer: psychische problemen zijn vaak een taboe onderwerp; velen hebben moeite met de afweging of ze hun probleem zullen verzwijgen of erover vertellen; 5. Emotioneel welzijn: het verzwijgen of het vertellen levert verschillende vormen van stress op. Hoewel er zeker ook werkgevers zijn die werknemers met een psychose positief ondersteunen, moet de cultuur op de werkvloer meer op sociale inclusie worden gericht. De managers hebben daarin een belangrijke rol.
Hampson ME, Watt BD, Hicks RE. (2020). Impacts of stigma and discrimination in the workplace on people living with psychosis. BMC Psychiatry. Jun 8;20(1):288.

Back To Top