Skip to: In Andalusië zijn mensen met schizofrenie op beschutte werkplek werken grotendeels positief over rol van werk in hun leven

Kenniscentrum Phrenos website

In Andalusië zijn mensen met schizofrenie op beschutte werkplek werken grotendeels positief over rol van werk in hun leven

In Andalusië (Spanje) is de werkloosheid zeer groot (in 2015: 33%) en wordt de katholieke cultuur gekenmerkt door sterke sociale familiebanden. Mensen met schizofrenie krijgen als ze stabiel zijn vanuit de overheid specifieke ondersteuning aangeboden bij het vinden van werk. In Andalusië zijn 9 sociale bedrijven die voor mensen met een beperking (inclusief psychiatrische problemen) beschermde arbeidsplaatsen aanbieden. In dit Spaanse kwalitatieve onderzoek werden 21 personen met schizofrenie geïnterviewd over wat “werken” voor hun herstelproces betekent, ongeacht of ze op het moment van het gesprek werk hadden, werk zouden willen of nog nooit gewerkt hadden. De data werden behulp van de grounded theory geanalyseerd en geordend. De geïnterviewden (13 mannen en 8 vrouwen) waren gemiddeld 40 jaar en over het algemeen laag geschoold. Ten tijde van het interview waren 9 personen aan het werk, hadden er 8 ooit gewerkt, 4 hadden nooit gewerkt. Slechts enkelen wilden niet werken. De meesten met werkervaring zagen positieve gevolgen van het feit dat ze werkten of gewerkt hadden. Sommigen zagen ook negatieve aspecten aan werk: minder vrije tijd hebben, geestdodend werk doen, niet meer verdienen dan met een uitkering, stress door arbeidsconflicten of werk onzekerheid. Door goede professionele ondersteuning kunnen sommige van deze aspecten verminderen. Niemand van de werkenden noemde dat hun gezondheidstoestand was verslechterd door het werk. De meesten vermeldden dat als gevolg van het hebben van werk hun gevoel van eigenwaarde was toegenomen, hun sociale relaties waren verbeterd en dat ze hun tijd beter waren gaan indelen.
Saavedra J, López M, Gonzáles S, Cubero R. (2015). Does Employment Promote Recovery? Meanings from Work Experience in People Diagnosed with Serious Mental Illness. Cult Med Psychiatry. Online: 2015 Nov 18.

Back To Top