Skip to: In algemene bevolking is er direct verband tussen stigma t.a.v. psychische stoornissen en hulpzoekgedrag

Kenniscentrum Phrenos website

In algemene bevolking is er direct verband tussen stigma t.a.v. psychische stoornissen en hulpzoekgedrag

Elk jaar heeft 38% van de bevolking in de EU last van een psychische stoornis en dat kostte in 2010 €453 miljard. Er zijn veel barrières om hulp voor psychische problemen te zoeken, waaronder stigma, opgevat als de negatieve en stigmatiserende houding ten aanzien van psychische stoornissen. In deze Britse systematische review en meta-analyse werden vier typen stigma die hulpzoekgedrag kunnen beïnvloeden onderscheiden: waargenomen publiek stigma (PublicS), persoonlijk stigma (PersonS) – PersonS beschrijft de persoonlijke houding ten aanzien van de leden van de gestigmatiseerde groep-, zelf-stigma (SelfS) en houdingen ten aanzien van hulp zoeken (HelpA). Doel van deze studie is de impact van deze vier typen stigma op het actieve hulpzoekgedrag in de algemene bevolking in te schatten. De odds ratio (OR) van de effecten van stigma op het hulp zoeken was de belangrijkste uitkomstmaat. De OR’s werden gecombineerd in random effect meta-analyses. In totaal werden er 27 studies in de meta-analyses geïncludeerd. De negatieve houding van de deelnemers ten aanzien van het zoeken van hulp voor psychische problemen (HelpA) (OR=0.80, 95%BI 0.73-0.88) en hun stigmatiserende houding ten opzichte van personen met psychische problemen (PersonS)(OR=0.82, 95% BI 0.69-0.98) werden significant geassocieerd met minder actief hulpzoekgedrag. Hogere SelfS (OR=0.88, 95% BI 0.76-1.03) lijkt ook tot minder actief hulp zoeken aan te zetten, maar de associatie was niet significant. PublicS en ongespecificeerd algemeen stigma hadden geen verbanden met actief hulp zoeken. De persoonlijke houding ten aanzien van psychische problemen en/of ten aanzien van hulp zoeken worden geassocieerd met het actief hulp gaan zoeken voor psychische problemen. Anti-stigma campagnes zouden zich meer op die persoonlijke houding moeten richten.
Schnyder N, Panczak R, Groth N, Schultze-Lutter F. (2017). Association between mental health-related stigma and active help-seeking: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry. 210(4):261-268.

Back To Top