Skip to: Impliciet zelf-stigma bij personen met een ernstige psychiatrische aandoening voorspelt lage kwaliteit van leven

Kenniscentrum Phrenos website

Impliciet zelf-stigma bij personen met een ernstige psychiatrische aandoening voorspelt lage kwaliteit van leven

Impliciet zelf-stigma werkt via impliciet-automatische psychologische processen en personen die impliciet zelf-stigma hebben kunnen of willen dit niet via zelfrapportages kenbaar maken. Impliciet zelf-stigma wordt gezien als een combinatie van een impliciet negatieve houding ten opzichte van psychiatrische aandoeningen én een impliciet laag gevoel van eigenwaarde, beide gemeten met de Brief Implicit Association Test (BIAT). In deze Amerikaanse studie werd bij een groep van 85 psychiatrische patiënten met verschillende diagnoses gekeken naar het verband tussen impliciet stigma, expliciet stigma en de ervaren kwaliteit van leven. Het blijkt dat zowel impliciet zelf-stigma als expliciet zelf-stigma onafhankelijk van elkaar gecorreleerd worden met een ervaren lage kwaliteit van leven. Deze correlatie is ook onafhankelijk van depressieve symptomen.
Rüsch, N., Corrigan, P. W.; Todd, A. R., Bodenhausen, G.V. (2010). Implicit Self-Stigma in People With Mental Illness. Journal of Nervous and Mental Disease 198 (2), 150-153

Back To Top