Skip to: “Identiteit managementstrategieën” hangen samen met hogere of lagere mate van gevoelens van eigenwaarde

Kenniscentrum Phrenos website

“Identiteit managementstrategieën” hangen samen met hogere of lagere mate van gevoelens van eigenwaarde

Deze Duitse studie bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de ontwikkeling beschreven van de Identity Management Strategies (IMS-en) Scale. De IMS-schaal kan volgens de auteurs verschillende strategieën meten die personen met psychische problemen kunnen inzetten bij het omgaan met bedreigingen van de identiteit als gevolg van stigma. Dit is iets anders dan coping strategieën bij acute vormen van discriminatie. Er worden tien IMS strategieën onderscheiden: 3 zijn defensief: geheimhouden; selectieve openheid; terugtrekken; 4 zijn probleem-gericht: normalisatie; deelnemen aan sociale leven; overcompenseren; informatie zoeken; 3 zijn emotie-gericht: selectieve vergelijking met situatie van vroeger; positieve stereotypering van de ingroup; inzetten van humor. In het tweede deel werd de invloed van stigma en de IMS-en op gevoelens van eigenwaarde getest (N=355). Stigma werd gemeten met de Multifaceted Stigma Experiences Scale (MSES), eigenwaarde met de Rosenberg Self-Esteem Scale. Om te controleren voor depressie werd de Symptom Checklist-27 afgenomen. Met behulp van hiërarchische regressie analyse kon worden aangetoond dat degenen die de volgende strategieën hanteren meer zelfwaardering hebben: deelnemen aan sociale leven, positieve stereotypering van de ingroup en inzetten van humor. Bij degenen die de volgende strategieën hanteerden kon een laag gevoel van eigenwaarde worden voorspeld: geheimhouden, selectieve openheid en overcompenseren. Bij de overige strategieën werd er geen verband gevonden met self-esteem. IMS-en vormen geen buffer tussen ervaringen van stigma en self-esteem, maar hebben een onafhankelijke invloed op het zelfgevoel bij personen met psychische problemen.
Ilic M, Reinecke J, Bohner G, Röttgers H-O, Beblo T, Driessen M, Frommberger U & Corrigan PW (2012). Protecting self-esteem from stigma: A test of different strategies for coping with the stigma of mental illness International Journal of Social Psychiatry 58 (3), 246-257.

Back To Top