Skip to: Identificatie met sociale groep leidt tot meer sociale steun en minder ervaren stigma

Kenniscentrum Phrenos website

Identificatie met sociale groep leidt tot meer sociale steun en minder ervaren stigma

Uit de sociale identiteitstheorie komt naar voren dat mensen die tot dezelfde sociale groep behoren minder barrières ervaren als ze door een lid van dezelfde groep geholpen worden. Mensen met psychische problemen ervaren vaak stigma en mijden mede daardoor het zoeken van hulp. In deze Ierse studie (n=626) werd met behulp van de sociale identiteitstheorie onderzocht in hoeverre het gevoel om bij een bepaalde sociale groep te horen invloed heeft op de perceived stigma (± waargenomen stigma). Perceived public stigma wordt hier opgevat als hoe wij denken dat andere mensen tegen psychische problemen én mensen met psychische problemen aankijken. Deelnemers kwamen uit twee Ierse steden en vulden een survey in waarin werd gevraagd naar stigma (Perceived Devaluation Discrimination Scale (PDDS), waargenomen sociale steun (Medical Outcomes Study Social Support Survey Instrument) en of, en zo ja, met welke van de volgende groepen men zich identificeert: de eigen gemeenschap (buurt) en de eigen religieuze groep. Met behulp van mediatie analyse werd aangetoond dat de subjectieve identificatie met de eigen religieuze- en/of gemeenschapsgroep tot grotere sociale steun leidde en dat leidde weer tot lager perceived stigma van psychische problemen. Een probleem was wel dat degene van de deelnemers die psychische problemen hadden zichzelf vaak niet als onderdeel van de groep ervoeren. Personen die zich met meerdere groepen identificeren hebben het minste stigma ten opzichte van mensen met psychische problemen.
Kearns M, Muldoon OT, Msetfi RM, Surgenor PWG. (2018). Identification Reduces Stigma of Mental Ill-Health: A Community-Based Study. Am J Community Psychol. Mar;61(1-2):229-239.

Back To Top