Skip to: Housing First succesvol met huisvesting en functioneren van daklozen met psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Housing First succesvol met huisvesting en functioneren van daklozen met psychische problemen

De Housing First (HF) interventie biedt aan dakloze mensen met psychische- en verslavingsproblemen meteen aan het begin van het begeleidingstraject, zonder verdere voorwaarden, huisvesting. Daarnaast krijgen de cliënten ondersteuning bij hun herstelproces. In Canada liep vanaf 2008 tot en met 2012 de eerste 5-jarige Housing First RCT (At Home/Chez Soi) in vijf grote steden. In deze Canadese studie werden -in de periode 2009-2011 gerekruteerd en 24 maanden lang gevolgd- voor Toronto de resultaten van de groep die de HF-interventie en naar behoefte Assertive Community Treatment (ACT) kreeg aangeboden (HF+ACT-groep) (N=97) vergeleken met die van de groep die Treatment as Usual (TAU) (N=100) kreeg. De primaire uitkomstmaat was stabiliteit van huisvesting, vastgesteld met de Residential Timeline Follow-back (RTLFB). Secundaire uitkomstmaten waren kwaliteit van leven (gemeten met de Euro Qol EQ-5D) en algemeen functioneren, gemeten met de Multnomah Community Ability Scale (MCAS). Daarnaast werd gemeten: ernst van symptomen (Colorado Symptom Index-CSI), aantal dagen in ziekenhuis, middelengebruik (GAIN Substance Use Disorder Scale Short Screener), maatschappelijke integratie (Community Integration Scale) en gebruik van gezondheidszorg en justitie. Alle data werden verzameld op baseline, na 6, 12, 18 en 24 maanden. Over 24 maanden had de HF+ACT-groep (73,6%) voor een veel langere periode stabiele huisvesting gehad dan de TAU-groep (27,8%): het gemiddelde verschil was 45.8%. Voor de kwaliteit van leven werden er geen significante verschillen tussen beide groepen gevonden. De HF+ACT-groep ging significant beter functioneren dan de TAU-groep. Ook had de HF-ACT-groep minder psychiatrische opnames en minder arrestaties.
O’Campo P, Stergiopoulos V, Nir P, Levy M, Misir V, Chum A, Arbach B, Nisenbaum R, To MJ, Hwang SW. (2016). How did a Housing First intervention improve health and social outcomes among homeless adults with mental illness in Toronto? Two-year outcomes from a randomised trial. BMJ Open. 2016 Sep 12;6(9), e010581.

Back To Top