Skip to: Housing First-projecten: gebruik van bij aanvang dagelijkse middelengebruikers na twee jaar niet afgenomen

Kenniscentrum Phrenos website

Housing First-projecten: gebruik van bij aanvang dagelijkse middelengebruikers na twee jaar niet afgenomen

Er is steeds meer bewijs dat Housing First (HF) effectief is voor daklozen met psychische problemen. In de VS, Canada, Frankrijk en Australië wordt HF op grote schaal ingezet om chronische dakloosheid op te lossen. Het is echter nog niet bewezen of HF bij de deelnemers daadwerkelijk tot minder alcohol en/of drugsgebruik leidt. Dit is van belang omdat middelengebruik bij daklozen een grote risicofactor op terugval is. Deze Canadese studie (n-totaal=497) doet verslag van twee parralle RCT’s (in Vancouver) met metingen na 12 en 24 maanden. De groep daklozen werd eerst opgesplitst in een groep ‘met grote zorgvraag (GH)’ versus een groep ‘met matige zorgvraag (MH)’. De MH-groep werd at random opgedeeld in een groep die een onafhankelijke HF-woning plus Intensive Case Management (ICM) kreeg (n=100) òf Treatment As Usual (MH-TAU) (n=100). De GH-groep werd at random opgedeeld in drie groepen: a. een groep die een HF-woning plus Assertive Community Treatment (ACT) (n=90) kreeg; b. een groep die werd ondergebracht in een HF-groepswoning met gemeenschappelijke voorzieningen en permanente begeleiding (CONG) (n=107); c. Treatment As Usual (GH-TAU) (n=100). Dagelijks middelengebruik werd na 12 en 24 maanden vastgesteld met behulp van de Maudsley Addiction Profile. Daarnaast werd gemeten: individuele historie van dakloosheid, psychiatrische diagnose, ernst van de symptomen, comorbide ziekten en lengte van stabiele huisvesting. In vergelijking met de GH-TAU groep, verschilden na 24 maanden noch de CONG-groep (Adjusted OR=0.73), noch de ACT-groep (AOR=1.22) significant op dagelijks middelengebruik. De MN-TAU groep verschilde niet significant van de ICM-groep (AOR=0.78). Housing First blijkt weing invloed te hebben op het dagelijks gebruik van alcohol of drugs.
Somers JM, Moniruzzaman A & Palepu A (2015). Changes in daily substance use among people experiencing homelessness and mental illness: 24-month outcomes following randomization to Housing First or usual care. Addiction 110(10), 1605-14.

Back To Top