Skip to: Housing First is een effectief programma en wordt steeds meer toegepast in Noord-Amerika en Europa

Kenniscentrum Phrenos website

Housing First is een effectief programma en wordt steeds meer toegepast in Noord-Amerika en Europa

In dit themanummer van 5 artikelen en een inleiding wordt stil gestaan bij de implementatie, verspreiding en het belang van modelgetrouwheid van de in 1992 -in New York- ontwikkelde interventie Housing First (HF). HF werd in 2007 door SAMSHA als een evidence-based praktijk erkend [http://www.nrepp.samhsa.gov/ViewIntervention.aspx?id=155]. De kern van HF is dat daklozen met psychische problemen en/of verslavingsproblemen, los van hun bereidheid om hulp te accepteren (dus zonder voorwaarden vooraf), in de eerste plaats een woning voor onbepaalde tijd krijgen aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met hun woonwensen. Pas daarna worden ze benaderd door hulpverleners die vanuit de herstelfilosofie werken. In het eerste artikel wordt een HF-modelgetrouwheidsschaal gepresenteerd bestaande uit 38 items onderverdeeld in vijf categorieën: 1. Keuze van woning en structuur; 2. Scheiden van woning en hulpverlening; 3. Filosofie achter de hulpverlening; 4. De interventies die worden aangeboden; 5. Structuur van het programma. In het tweede artikel wordt verslag gedaan van het verschil in waarden en opvattingen tussen hulpverleners die in een HF-programma werken met die in een treatment first programma’s werken. De HF-hulpverleners focussen vooral op de behoeften van de cliënten en pogen hen tot behandeling te bewegen. Het derde artikel beschrijft de implementatie van het At Home/Chez Soi project in Canada. Dit is een nationaal demonstratieproject (N=2235) in vijf steden waarbij personen at random of aan de HF-interventie of aan treatment-as-usual worden toegewezen en de uitkomsten met elkaar worden vergeleken. Het vierde artikel beschrijft de implementatie van HF in zes Europese landen (waaronder een project in Amsterdam). [Een deel van de uitkomsten zijn te vinden in: http://www.socialstyrelsen.dk/housingfirsteurope/copy4_of_FinalReportHousingFirstEurope.pdf]. Het vijfde artikel beschrijft de implementatie van Full Service Partnerships (FSP’s) in Californië en hoe deze zich verhouden tot het HF-model. FSP’s worden via de speciale Mental Health Services Act gefinancierd en worden geacht alles te doen wat nodig is om de omstandigheden te verbeteren van dakloze personen met ernstige psychische problemen. FSP’s lijken veel op HF-interventies. Tsemberis S, Stefancic A, Henwood BF, Keller C, Greenwood RM, Gilmer TP et al.(2013). Special Issue: Pathways Housing First: Dissemination, implementation and program fidelity. American Journal of Psychiatric Rehabilitation 16 (4), 235-328. [Themanummer met vijf artikelen]

Back To Top