Skip to: Housing First (HF) programma in Frankrijk heeft na 4 jaar positief effect op stabiele huisvesting, autonomie en zorggebruik, maar geen effect op persoonlijk herstel

Kenniscentrum Phrenos website

Housing First (HF) programma in Frankrijk heeft na 4 jaar positief effect op stabiele huisvesting, autonomie en zorggebruik, maar geen effect op persoonlijk herstel

De kern van het in de VS ontwikkelde HF-programma is dat daklozen met psychische- en/of verslavingsproblemen, los van hun bereidheid om hulp te accepteren (dus zonder voorwaarden vooraf), in de eerste plaats een woning voor onbepaalde tijd krijgen aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met hun woonwensen. Pas daarna worden ze benaderd door hulpverleners die vanuit de herstelfilosofie werken. Het Franse Un Chez Soi d’Abord HF-programma (2011-2014) was een RCT (N totaal=703 deelnemers; 353 HF-groep, 350 TAU-groep) in vier Franse steden (Parijs, Marseille, Toulouse en Lille) waarin na 2 en na 4 jaar de effecten op persoonlijk en klinisch herstel, huisvesting, kwaliteit van leven, psychiatrische symptomen en middelengebruik werden geëvalueerd. Alle deelnemers waren bij de aanvang van de RCT echt dakloos en hadden óf schizofrenie óf een bipolaire stoornis, en meestal ook een comorbide middelenverslaving. Via een bemiddelingssysteem kreeg de HF-groep gesubsidieerde onafhankelijke huisvesting aangeboden. Verdere hulp werd door een Assertive Community Treatment (ACT)-team geleverd. De huisvestingssituatie van de Treatment-As-Usual (TAU)-groep verschilde nogal. Elke 6 maanden werden de volgende meetinstrumenten afgenomen: de Recovery Assessment Scale (RAS), de S-QoL 18, de Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey (SF-36), de Modified Colorado Symptom Index (MCSI), de Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) en de Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI). Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de beide groepen met betrekking tot persoonlijk herstel (RAS-scores). De HF-groep scoorde wel significant beter op stabiele huisvesting (gecorrigeerde β=28.6), aantal opnamedagen (β=-3.14), autonomie (β=2.6), gevoelsleven (β=2.3) en mentale toestand (β=-0.8). Daar staat tegenover dat het alcoholmisbruik in de HF-groep meer toenam dan in de TAU-groep (β=1.2). De β-coëfficiënt kan worden gezien worden als een effectmaat waarmee het verschil in scores tussen beide groepen zichtbaar wordt. Over het algemeen was het HF-programma effectief.
Loubière S, Lemoine C, Boucekine M, Boyer L, Girard V, Tinland A, Auquier P; French Housing First Study Group. (2022). Housing First for homeless people with severe mental illness: extended 4-year follow-up and analysis of recovery and housing stability from the randomized Un Chez Soi d’Abord trial. Epidemiol Psychiatr Sci. 2022 Feb 7;31:e14.

Back To Top