Skip to: HOP is werkzaam bij het omgaan met stigma en bij de afweging om met een psychisch probleem naar buiten te treden

Kenniscentrum Phrenos website

HOP is werkzaam bij het omgaan met stigma en bij de afweging om met een psychisch probleem naar buiten te treden

Honest, Open Proud (HOP; voorheen ‘Coming Out Proud’) is een door ervaringsdeskundigen geleid programma ter ondersteuning van mensen met ernstige psychische problemen bij hun beslissing om hun situatie al dan niet te onthullen (in verschillende sociale omgevingen) en in het omgaan met stigma. Het doel van HOP is niet dat er per se met het psychische probleem naar buiten getreden moet worden, maar om hierover goed na te denken. HOP is ontwikkeld door de onderzoeksgroep van Corrigan in Chicago. Zelfstigma is een gevolg van publiek stigma. Onthullen in een stigmatiserende omgeving is vaak niet verstandig. HOP is gericht op het onthullingsbesluit en op het dilemma al dan niet naar buiten te treden. HOP bestaat uit 3 à 4 groepslessen. In deze Duitse studie wordt een conceptuele narratieve review gegeven van het HOP-programma én meta-analyses uitgevoerd naar de werkzaamheid van het HOP-programma gebaseerd op gegevens uit 14 gecontroleerde trials, waaronder 5 RCT’s. Voor de twee meta-analyses werden drie uitkomstdomeinen geselecteerd: stigma stress, zelfstigma en depressieve symptomen, aangevuld gegevens over ‘waargenomen bronnen om met stigma om te gaan’ en ‘waargenomen stigma gerelateerde schade’. Eén meta-analyse berekende de effecten meteen na afloop van de HOP-interventie en de tweede na een follow-up periode van 4 weken. Alle effecten werden omgerekend naar Standardized Mean Differences (SMD; Hedges’ g). De centrale rol van de ervaringsdeskundigen maakt HOP voor de deelnemers zeer geloofwaardig. De ervaringsdeskundige begeleiders krijgen een 2-daagse training. Ook voor andere doelgroepen zijn intussen HOP-programma’s ontwikkeld (o.a voor ouders van kinderen en soldaten met psychische problemen). In de meta-analyse naar de effecten meteen na afloop werden significante positieve effecten op stigma stress (SMD=-0.50) en kleinere statisch niet-significante effecten op zelfstigma (SMD=-0.17) en depressieve symptomen (SMD=-0.11) gevonden. Na de follow-up waren de uitkomsten: stigma stress: SMD=-0.40; (statistisch niet significant); zelf-stigma: SMD=-0.24 (statistisch significant) en weinig effecten op de depressieve symptomen.
Rüsch N, Kösters M. (2021). Honest, Open, Proud to support disclosure decisions and to decrease stigma’s impact among people with mental illness: conceptual review and meta-analysis of program efficacy. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2021 Sep;56(9):1513-1526.

Back To Top