Skip to: Hoogste verwachte discriminatie van mensen met een depressieve stoornis in meest ontwikkelde landen

Kenniscentrum Phrenos website

Hoogste verwachte discriminatie van mensen met een depressieve stoornis in meest ontwikkelde landen

In 2010 was depressie (major depressive disorder, MDD) wereldwijd de tweede oorzaak van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid. Minder dan de helft van de mensen die lijden aan een depressie ontvangt adequate zorg. Een belangrijke verklarende factor daarvoor is stigmatisering en discriminatie. In de ASPEN/INDIGO internationale studie werden data verzameld uit 34 landen (n totaal=1087), waaronder Nederland. Die landen werden ingedeeld met behulp van de Human Development Index (HDI) in drie groepen: zeer hoge ontwikkeling (very high HDI; n=503), hoge ontwikkeling (high HDI; n=314) en gemiddeld/lage ontwikkeling (medium/low HDI; n=270). Per land werd een representatieve groep van minstens 25 personen met MDD met behulp van de Discrimination and Stigma Scale (DISC-12) beoordeeld. Gemeten worden o.a. de verwachte en de ervaren discriminatie. De verschillen tussen de landengroepen werden met behulp van multivariate modellen berekend. De gemiddelde scores voor ervaren discriminatie per HDI-groep waren 3.97 voor ‘very high’, 3.38 voor ‘high’ en 3.30 voor ‘medium/low’. Voor verwachte discriminatie waren de scores respectievelijk: 1.68, 1.56 en 1.24. De verwachte discriminatie was significant groter in de meest ontwikkelde landen (waaronder Nederland) in vergelijking met de minst ontwikkelde landen. Dat gold voor de volgende domeinen: vrienden maken, werk vinden, sociale uitkeringen en gezondheidszorg. Ook de ervaren discriminatie was groter in de ontwikkelde landen (niet significant). Verwachte discriminatie heeft concrete gevolgen voor het gedrag van de mensen met een depressieve stoornis (b.v. ze houden op met solliciteren). De sociaal-culturele omgeving speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van MDD-mensen, met name in de meest ontwikkelde landen.
Lasalvia A, Van Bortel T, Bonetto C, Jayaram G, van Weeghel J, Zoppei S, Knifton L, Quinn N, Wahlbeck K, Cristofalo D, Lanfredi M, Sartorius N, Thornicroft G; ASPEN/INDIGO Study Group (2015). Cross-national variations in reported discrimination among people treated for major depression worldwide: the ASPEN/INDIGO international study. Br J Psychiatry, 207(6), 507-14.

Back To Top