Skip to: Het Nederlandse programma Preventieve Zorgcoördinatie voor Ouders met Psychiatrische Problemen lijkt haalbaar en effectief

Kenniscentrum Phrenos website

Het Nederlandse programma Preventieve Zorgcoördinatie voor Ouders met Psychiatrische Problemen lijkt haalbaar en effectief

In Nederland bestaat er lange traditie in het ontwikkelen van preventieve praktijken voor kinderen van ouders met psychische problemen (zie o.a. de KOPP projecten en cursussen). In dit artikel wordt verslag gedaan van de pogingen om het op maat gegeven programma Preventieve BasiszorgCoördinatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen (PBC) meer evidence-based te maken. De doelen van PBC zijn: 1. Sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleren; 2. Effectief ouderlijk gedrag stimuleren; 3. De sterke punten van de ouders en de kinderen versterken; 4. Toegang tot allerlei hulpbronnen mogelijk maken; 5. Het verminderen van het aantal risicofactoren. De zorgcoördinator werkt proactief en gaat uit van een gezinsgerichte benadering, poogt de zelfeffectiviteit en de competenties van de ouders te vergroten, hanteert het makelaarsmodel van case management en werkt ook therapeutisch met de ouders. De PCB-methode bestaat uit de volgende stappen: werving, risicobeoordeling, planning en coördinatie op maat, families met diensten in contact brengen en monitoring en evaluatie. Uit eerste pilot studies kwam naar voren dat 75% van de ouders vonden dat PCB een positief effect op hun ouderschap en hun kinderen had. Van de hulpverleners vond 80% dat PCB tot betere basiszorg en beter ouderschap leidde. Momenteel loopt er een RCT, waar 100 gezinnen bij betrokken zijn, om de effecten van PCB te meten (www.soopp.nl). De gedragsproblemen bij de kinderen worden gemeten met de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) en de problemen met het ouderschap met de Parenting Daily Hassles Questionnaire (PDH). Dit lijkt een haalbaar en effectief programma.
Wansink HJ, Hosman CMH, Janssens JMAM, Hoencamp E & Willems WJCT (2014). Preventive family service coordination for parents with a mental illness in the Netherlands. Psychiatric Rehabilitation Journal, 37 (3), 216-221.

Back To Top