Skip to: Het Mental Illness Stigma Framework (MISF) brengt structuur in het stigma onderzoek

Kenniscentrum Phrenos website

Het Mental Illness Stigma Framework (MISF) brengt structuur in het stigma onderzoek

Dit Amerikaanse onderzoek brengt conceptuele helderheid in het psychologische onderzoek naar stigma bij psychische problemen en geeft een overzicht van de meetinstrumenten die allerlei aspecten van stigma trachten te meten. De auteurs wijzen erop dat het concept stigma zowel gebruikt wordt om stigmatiserende opvattingen zelf als om de effecten van die stigmatiserende processen te beschrijven. In het Mental Illness Stigma Framework (MISF) wordt onderscheid gemaakt tussen het perspectief van degene die stigmatiseert -3 mechanismen: stereotypen (cognitief), vooroordelen (affectief) en discriminatie (gedrag)- en het perspectief van de gestigmatiseerde – 3 mechanismen: ervaren stigma, geanticipeerd stigma en geïnternaliseerd stigma. Daarnaast bestaat volgens het MISF nog het Perceived Stigma mechanisme, dat door beide groepen wordt gedeeld: percepties van maatschappelijke opvattingen (stereotypen), gevoelens (vooroordeel) en gedrag (discriminatie) ten aanzien van mensen met psychische problemen. Perceived Stigma is te onderscheiden van wat een persoon zelf gelooft, voelt of doet. Met behulp van de MISF werd een systematische review uitgevoerd naar stigma-meetinstrumenten. Er werden 140 instrumenten gevonden die óf behalve in de studie waarvoor deze ontwikkeld was ook nog in een andere studie was gebruikt óf waarvan de psychometrische kwaliteiten waren gepubliceerd. Voor elke mechanisme uit de MISF werd ten minste één goed gevalideerd meetinstrument gevonden. Sommige meetinstrumenten meten meerdere mechanismen, zoals de Internalized Stigma of Mental Illness scale (ISMI) (meet stereotypen, ervaren stigma en geïnternaliseerd stigma) en de Attribution Questionnaire (AQ-27) (meet stereotypen, vooroordelen en discriminatie). Eén derde van de gevonden meetinstrumenten was ontwikkeld vanuit het perspectief van de gestigmatiseerde en twee derde vanuit het perspectief van degene die stigmatiseert.
Fox AB, Earnshaw VA, Taverna EC, Vogt D. (2018). Conceptualizing and Measuring Mental Illness Stigma: The Mental Illness Stigma Framework and Critical Review of Measures. Stigma Health. 2018 Nov;3(4):348-376.

Back To Top