Skip to: Het inzetten van Virtual Reality (VR)-toepassingen voor de behandeling van psychoses is veelbelovend

Kenniscentrum Phrenos website

Het inzetten van Virtual Reality (VR)-toepassingen voor de behandeling van psychoses is veelbelovend

Het belangrijkste kenmerk van Virtual Reality (VR) is de ervaring van een gevoel van aanwezigheid in een interactieve driedimensionale wereld. Voor de behandeling van bepaalde angststoornissen is VR-exposure therapie al even effectief als de conventionele behandeling. Dit geldt nog niet voor psychotische stoornissen. In deze Nederlandse literatuurreview wordt een overzicht gegeven van wat er in de afgelopen jaren op het gebied van VR-toepassingen met betrekking tot psychotische stoornissen is gepubliceerd. Sommige studies hebben aangetoond dat VR paranoïde gedachten kan opwekken ten aanzien van virtuele karakters (avatars), zowel bij personen met een psychotische stoornis als bij gezonde individuen. Omdat VR geen ernstige bijwerkingen heeft kan het worden gebruikt om symptomen en mechanismen van psychose te bestuderen. Verder stelt VR behandelaars in staat om de interactie tussen het individu en de sociale omgeving in detail te bestuderen. Enkele pilotstudies over de VR-behandelingen voor psychotische stoornissen zullen binnenkort beschikbaar komen. Een proof-of-concept-studie toonde aan dat de frequentie en intensiteit van auditieve hallucinaties afnam bij patiënten die een kort gesprek hadden met een avatar van hun stemmen. De VR-ervaringen lijken erg veel op symptomen uit het echte leven. VR-toepassingen voor de behandeling van psychotische stoornissen zijn veelbelovend.
Veling W, Moritz S & Van der Gaag M (2014). Brave New Worlds: Review and Update on Virtual Reality Assessment and Treatment in Psychosis. Schizophrenia Bulletin 40 (6), 1194-1197.

Back To Top