Skip to: Het In Our Own Voice programma vermindert stigmatiserende percepties van en herinneringen aan psychische stoornissen

Kenniscentrum Phrenos website

Het In Our Own Voice programma vermindert stigmatiserende percepties van en herinneringen aan psychische stoornissen

Stigma ten aanzien psychische stoornissen kan vanuit twee kanten worden beschreven: stigma door de algemene bevolking én zelf-stigma door personen met een psychische stoornis door internaliseren. In Our Own Voice (IOOV-90) is een 90 minuten durend anti-stigma programma waarbij ervaringsdeskundigen aan het algemene publiek, ondersteunt door stukken film, uitleggen hoe een psychische stoornis kan verlopen. Er is ook een korte versie van ontwikkeld: IOOV-30. In deze Amerikaanse studie worden effecten van IOOV-90 (N=66), de IOOV-30 (N=67) en een groep die een educatieve uitleg kreeg over misvattingen ten aanzien van psychische stoornissen (N=67) met elkaar vergeleken. Als uitkomstmaat werd de Life Story Memory Test (LSMT) genomen die bij de drie groepen na de interventie werd afgenomen. Met de LSMT worden positieve en negatieve uitspraken over het levensverhaal van een persoon met een psychische stoornis –gespeeld door een acteur- verzameld. Het blijkt dat de deelnemers aan de IOOV-90 en de IOOV-30 positiever ten opzichte van de persoon met het psychisch probleem staan dan de deelnemers uit de controle groep.
Corrigan PW, Rafacz JD, Hautamaki J, Walton J, Rüsch N, Rao D, Doyle P, O’Brien S, Pryor J & Reeder G (2010). Changing Stigmatizing Perceptions and Recollections About Mental Illness: The Effects of NAMI’s In Our Own Voice. Community Mental Health Journal 46 (5), 517-522

Back To Top