Skip to: Het effect van IPS versterken met cognitieve vaardigheidstraining

Kenniscentrum Phrenos website

Het effect van IPS versterken met cognitieve vaardigheidstraining

Publieksversie resultaten CREW-Studie
2019
Daniëlle van Duin (projectleider onderzoek), Lars de Winter, Jaap van Weeghel
Kenniscentrum Phrenos

Financier: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het toevoegen van cognitieve training aan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) heeft op de langere termijn een positief effect op participatie op het gebied van betaald werk, bij mensen die de afgelopen 5 jaar een eerste psychose hebben doorgemaakt. Zij krijgen vaker betaald werk en werken meer uur per week dan de mensen die alleen IPS aangeboden kregen. Dit zijn de uitkomsten van een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) die Daniëlle van Duin met collega’s van Phrenos uitvoerde van 2014-2018 in opdracht van het ministerie. Voor dit onderzoek deden in totaal 15 VIP- en (F)ACT-teams mee van 10 ggz-instellingen, die in die periode IPS implementeerden.

De doelgroep betrof cliënten tussen de 18 en 40 jaar, die in de afgelopen 5 jaar een eerste psychose hadden doorgemaakt of doormaakten en op dat moment in zorg waren bij een Vroege Interventie Psychose (VIP)-team of (F)ACT-team. Deelnemers hadden bovendien belangstelling voor begeleiding bij het vinden of behouden van een reguliere baan/opleiding en interesse om cognitieve vaardigheden te verbeteren en hiervoor gerichte training te krijgen.

De belangrijkste onderzoeksvraag was: In hoeverre versterkt het toevoegen van een cognitieve training het effect van IPS en lukt het mensen met een eerste psychose daarmee beter om een betaalde baan te krijgen of een reguliere opleiding te volgen? Deelnemers werden door randomisatie toegewezen aan de experimentele groep (IPS plus Circuits) of aan de controlegroep. Dan kregen zij behalve IPS een spelprogramma aangeboden. Er was een nulmeting en vervolgmetingen op 6 en 18 maanden daarna.

Back To Top