Skip to: Het door cliënten zelf uitgevoerde psychoeducatieve programma In Our Own Voice (IOOV) is leerzaam en hoopgevend voor een breed publiek

Kenniscentrum Phrenos website

Het door cliënten zelf uitgevoerde psychoeducatieve programma In Our Own Voice (IOOV) is leerzaam en hoopgevend voor een breed publiek

De Amerikaanse National Alliance on Mental Illness (NAMI) heeft IOOV ontwikkeld. Dit is een programma waarbij het publiek -meestal bestaande uit algemeen publiek, studenten en GGz-cliënten- tijdens een 90 minuten durende multimediale presentatie in contact komt met twee cliënten die een herstelproces hebben doorgemaakt. Het primaire doel is het verminderen van stigma door het geven van informatie en het uitdragen van een boodschap van hoop. Sinds 1997 hebben al 200.000 mensen deze bijeenkomsten bijgewoond. Deze studie is de eerste algemene evaluatie van IOOV. Hierbij werd gebruik gemaakt van 599 evaluatieformulieren uit 2009. Deze werden zowel kwantitatief als kwalitatief geanalyseerd. Het blijkt dat: 1. Over het algemeen wordt IOOV zeer positief beoordeeld (86% van de evaluaties). 2. Door 35% van de deelnemers werd spontaan gemeld dat het programma leerzaam was; 45% van de deelnemers gaf spontaan aan dat er een op herstel gerichte boodschap werd uitgedragen. 3. Over het algemeen waren de verschillen tussen cliënten en niet-cliënten niet groot. Toch gaven de niet-cliënten vaker dan de cliënten aan dat IOOV leerzaam was, hoop bood en een herstelboodschap uitdroeg, terwijl de cliënten vaker aangaven zich persoonlijk met de presentatoren verbonden te voelen.
Brennan M & McGrew JH (2013). Evaluating the effects of NAMI’s consumer presentation program, In Our Own Voice. Psychiatric Rehabilitation Journal 36 (2), 72-79.

Back To Top