Skip to: Het Canadese Housing First project At Home/Chez Soi is zeer modelgetrouw ingevoerd

Kenniscentrum Phrenos website

Het Canadese Housing First project At Home/Chez Soi is zeer modelgetrouw ingevoerd

In Canada is tussen 2009 en 2013 in vijf grote steden het At Home/Chez project, dat met behulp van de Housing First (HF) principes de dakloosheid onder personen met een psychische problemen probeert op te lossen, als demonstratieproject ingevoerd. De belangrijkste principes van HF zijn: uitgangspunt is: eerst huisvesting aanbieden, dan pas eventueel hulp zorg aanbieden; de dakloze wordt zo veel mogelijk huisvesting geboden die hij/zij wil; behandeling/begeleiding staat los van huisvesting, maar ACT en ICM worden wel actief aangeboden; er wordt vanuit de herstelfilosofie behandeld. In dit Canadese artikel in hoeverre HF modelgetrouw op 10 verschillende locaties was geïmplementeerd en welke belemmerende en bevorderende factoren van invloed zijn op modelgetrouwe invoering. Met behulp van de Pathways HF Fidelity Scale (een 4-puntsschaal) werden kwantitatieve implementatiedata verzameld. Kwalitatieve informatie over de implementatie werd verzameld door 36 interviews met belangrijke actoren middels 17 focusgroepen. In het eerste jaar van het implementatieproces bleek de modelgetrouwheid goed (3.47), terwijl die in het derde jaar nog opliep to 3.62. Uit de interviews kwam naar voren dat de volgende factoren de implementatie bevorderden: expertise bij personeel; samenwerking met andere diensten en gericht leiderschap. Belemmerende factoren waren: veel verloop in personeel; moeilijk geschikte huisvesting voor deelnemers kunnen vinden; sociaal isolement van deelnemers; beperkte ondersteuning begeleid werken en/of leren.
Macnaughton E, Stefancic A, Nelson G, Caplan R, Townley G, Aubry T, McCullough S, Patterson M, Stergiopoulos V, Vallée C, Tsemberis S, Fleury MJ, Piat M & Goering P. (2015). Implementing Housing First Across Sites and Over Time: Later Fidelity and Implementation Evaluation of a Pan-Canadian Multi-site Housing First Program for Homeless People with Mental Illness. American Journal of Community Psychology 55(3-4), 279-91.

Back To Top