Skip to: Het al dan niet geven van sociaal wenselijke antwoorden op stigmagerelateerde vragen wordt beïnvloed door wijze van dataverzameling

Kenniscentrum Phrenos website

Het al dan niet geven van sociaal wenselijke antwoorden op stigmagerelateerde vragen wordt beïnvloed door wijze van dataverzameling

Van 2009 tot en met 2012 loopt in Engeland het grote anti-stigma programma Time to Change. Om de invloed van Time to Change op kennis, houding en gedrag van de algemene bevolking te meten, werden o.a. de Mental Health Knowledge Schedule (MAKS) en de Reported and Integrated Behaviour Scale (RIBS) ontwikkeld. Omdat het bekend is dat als vragenlijsten face-to-face worden afgenomen, de neiging om sociaal wenselijke antwoorden te geven toeneemt, werd bij een doorsnee groep bekeken of er verschillen in de antwoorden op de vragen van de MAKS en de RIBS konden worden gevonden, gerelateerd aan de wijze van afnemen, n.l. persoonlijk interview (N=196) versus online anoniem invullen (N=196) van de lijst. Hiervan wordt in dit artikel verslag gedaan. Sociale wenselijkheid werd met behulp van de Marlowe-Crowne Social Desirability Scale gemeten. In vergelijking met de online afname van de RIBS (voorgenomen gedrag) blijken de respondenten sociaal wenselijker te antwoorden tijdens persoonlijke interviews (β = 0.35, 95% BI 0.14 tot 0.34)). Voor de MAKS (kennisvragen, waarop de antwoorden goed of fout kunnen zijn) is er een algemene tendens om op de vragen met ‘ja’ te antwoorden. Deze tendens is iets groter bij face-to-face afname van vragenlijsten (β = 1.53, 95% BI 0.74 tot 2.32). Gedragsintenties ten opzichte van personen met een psychische stoornis kunnen het beste met online afgenomen vragenlijsten worden gemeten. Het effect van face-to-face interviews op de uitkomsten van kennisvragenlijsten moet verder onderzocht worden.
Henderson C, Evans-Lacko S, Flach C & Thornicroft G (2012). Responses to Mental Health Stigma Questions: The Importance of Social Desirability and Data Collection Method. Canadian Journal of Psychiatry 57 93), 152-160.

Back To Top