Skip to: Het aanbieden van Begeleid Werken/IPS-trajecten aan mensen met psychische problemen is ook vanuit economisch oogpunt voordelig

Kenniscentrum Phrenos website

Het aanbieden van Begeleid Werken/IPS-trajecten aan mensen met psychische problemen is ook vanuit economisch oogpunt voordelig

Bij Begeleid Werken programma’s, waarvan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) het bekendst is, wordt aan mensen met psychische problemen die geen werk hebben, gelijktijdig gezocht naar een regulier betaalde baan als begeleiding, hulpverlening en training aangeboden. Dit zijn over het algemeen succesvolle interventies, waardoor ze bijdragen aan het herstel van de deelnemers. Er is echter weinig bekend over de kosteneffectiviteit van de BW/IPS-programma’s. In deze Noorse systematische review (n= 56 studies) werd de evidentie uit economische evaluaties van BW/IPS interventies voor mensen met psychische problemen opgespoord en geanalyseerd. De kwaliteit van de studies werd beoordeeld met de Consolidate Health Economic Evaluation Reporting Standard (CHEERS) checklist. Bijna alle geïncludeerde studies waren in Europa gedaan. Gezondheidseconomen hanteren verschillende uitkomstmaten om kosteneffectiviteit mee te meten, zoals kosten per gewonnen Quality-Adjusted Life Year (QALY), kosten-batenanalyse, netto monetaire voordelen en return on investment. De economische uitkomsten van de gevonden studies waren zeer heterogeen en de kwaliteit varieerde sterk. Van de 56 studies rapporteerden er 28 over de economische uitkomsten van IPS, vier over IPS Plus en 24 over andere vormen van BW. Van de 41 studies die een kwaliteitsscore van meer dan 50% hadden, rapporteerden 10 over de gewonnen QALY’s (8 ten gunste van de BW/IPS interventie); 14 over de netto monetaire voordelen (12 positief); 5 over de return on investment (4 positief) en 20 over de kosten per gevonden regulier betaalde baan (14 gunstig, 5 onbeslist en 1 negatief). De meeste studies keken naar uitkomsten op de korte of middellange termijn. De meeste studies kwamen tot de conclusie dat de financiële voordelen van de BW/IPS-trajecten opwegen tegen de extra kosten van de interventie. In de rijke landen van Europa en Noord-Amerika is het kosteneffectief om IPS aan te bieden, in ieder geval op de korte termijn. Dat is een goede maatschappelijke investering.
In Nederland wordt IPS via het UWV aangeboden.
Park AL, Rinaldi M, Brinchmann B, Killackey E, Aars NAP, Mykletun A, McDaid D. (2022). Economic analyses of supported employment programmes for people with mental health conditions: A systematic review. Eur Psychiatry. 2022 Aug 19;65(1):e51.

Back To Top