Skip to: Herstellen van én in de triade: Het bevorderen van de dialoog en samenwerking in de langdurige ggz

Kenniscentrum Phrenos website

Herstellen van én in de triade: Het bevorderen van de dialoog en samenwerking in de langdurige ggz

Praktijkproduct: GGz Breburg
Animatiefilm herstelproces in triade

In het project ‘Herstellen van én in de triade’ is er onderzoek gedaan naar wat de ervaringen en behoeften zijn rond samenwerking van zorgverleners, cliënten en hun naasten in de langdurige ggz en welke instrumenten ingezet kunnen worden om deze samenwerking te verbeteren. Dit alles met als doel het herstel van cliënten, de samenwerkingsrelatie en gezamenlijke besluitvorming in de triade te bevorderen. De projectgroep heeft vanuit dit onderzoek een toolbox ontwikkeld met daarin verschillende tools die aansluiten bij de wensen en behoeftes van cliënten, naasten en zorgverleners ten aanzien van het samenwerken in de triade.  De toolbox wordt momenteel in een pilotfase geïmplementeerd en geëvalueerd  binnen vijf ART teams van GGz Breburg. Eén van die tools is een animatiefilm over het proces van herstel in de triade. Via dit bericht delen wij graag de animatiefilm én de eerste ervaringen in het gebruik van de animatiefilm.

Het proces van herstel doorloopt verschillende fases en is een proces van vallen en opstaan. Herstellen doe je zélf, maar niet alleen. Als naaste maak je ook een herstelproces door als je familielid of vriend het moeilijk heeft. De zorgverlener heeft een belangrijke rol in het herstelproces. De animatiefilm laat het herstelproces zien die je als cliënt, naaste of zorgverlener kan doormaken. Interesse in dit praktijkproduct ‘animatiefilm herstelproces in de triade?’: zie de QR-code rechts in beeld.

Leuk zo’n filmpje, maar hoe gebruik ik dit in de praktijk?

Mandy de Groen, senior ervaringsdeskundige, maakt regelmatig gebruik van de animatiefilm en deelde haar ervaringen:
Aan wie laat je de animatiefilm zien?
‘Aan cliënten, naasten en collega’s, eigenlijk aan iedereen die een duidelijke uitleg wil hebben over het proces van herstel.’
Hoe laat je de animatiefilm zien?
‘Vaak kijken we de film samen. Soms stuur ik ook het linkje door zodat diegene hem thuis nog een keer kan kijken of kan laten zien aan zijn/haar naasten.’
Wat zijn de reacties op de animatiefilm?
‘De uitleg in de film wordt als fijn ervaren en ook als herkenbaar. Vaak zorgt dit ervoor dat we verder in gesprek gaan over herstel en het betrekken van naasten. Vooral omdat de naasten ook voorkomen in de film. Ik vind dat erg prettig.’
Hoe is het voor jou om de film te laten zien, wat levert het jou op?
‘Doordat de film visueel en duidelijk is vind ik het prettig om de film te laten zien. De animatiefilm geeft de cliënt/naaste/collega ruimte om samen te praten over herstel en het betrekken van naasten in de zorg. Daarnaast geeft de film in een korte tijd een duidelijke uitleg over het proces van herstel. Vaak is dit korter dan wanneer ik het zelf moet uitleggen, ik win er dus tijd mee. Daarnaast komt het filmpje echt binnen, beter dan wanneer ik zelf uitleg geef. Ik vind het een fijne tool!’

Dit project wordt uitgevoerd bij GGz Breburg in samenwerking met Tranzo/Tilburg University en Amsterdam UMC, met ondersteuning vanuit het ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem gerust contact op met Gijs Kok: G.kok@ggzbreburg.nl

Back To Top