Skip to: Helft van personen met schizofrenie plus complexe problemen in Engeland binnen 18 maanden succesvol ontslagen en begeleid

Kenniscentrum Phrenos website

Helft van personen met schizofrenie plus complexe problemen in Engeland binnen 18 maanden succesvol ontslagen en begeleid

In Engeland bieden intramurale rehabilitatieklinieken hulp aan personen met de diagnose schizofrenie of schizo-affectieve stoornis met bijkomende problemen zoals slechte response op antipsychotica en/of cognitieve beperkingen en/of pervasieve negatieve symptomen en/of middelenmisbruik en uitdagend gedrag. Deze complexe groep maakt slechts 10 à 20% uit van de personen met een psychose, maar aan hen wordt 25 à 50% van het totale GGZ-budget besteed. Deze Engelse prospectieve studie (50 locaties; 329 patiënten) onderzoekt hoe effectief deze klinieken werken door te kijken naar de uitkomsten op de lange termijn, de hoogte van de kosten en voorspellers voor betere uitkomsten. De primaire uitkomsten na 12 maanden waren: sociaal functioneren gemeten met de Life Skills Profile; de duur van de intramurale opname en succesvol ontslag naar de samenleving zonder heropnames. Activiteiten van de patiënten werden gemeten met de Global Assessment of Functioning en de Time Use Diary. De kwaliteit van de klinieken werd beoordeeld met de Quality Indicator for Rehabilitative Care (QuIRC). Alle data werden verzameld uit de administratie van de klinieken en interviews met hulpverleners. De analyses werden gedaan met multivariabele regressie modellen. Het bleek dat de kwaliteit van de hulpverlening niet geassocieerd wordt met het sociale functioneren van de patiënten of de duur van de opname. Na 18 maanden waren de meeste patiënten succesvol ontslagen (56%) of klaar voor ontslag (14%). Hierdoor worden de zorgkosten omlaag gebracht. Factoren die geassocieerd worden met succesvol ontslag zijn: de hersteloriëntatie van de kliniek (OR=1.04), activiteitenniveau van de patiënt (OR=1.03) en sociale vaardigheden van de patiënt bij begin van de opname (OR=1.13).
Killaspy H, Marston L, Green N, Harrison I, Lean M, Holloway F, Craig T, Leavey G, Arbuthnott M, Koeser L, McCrone P, Omar RZ, King M. (2016). Clinical outcomes and costs for people with complex psychosis; a naturalistic prospective cohort study of mental health rehabilitation service users in England. BMC Psychiatry. Apr 7;16:95.

Back To Top