Skip to: Grote verschillen in ervaren discriminatie bij blanke vrouwen, blanke mannen, zwarte vrouwen en zwarte mannen met EPA

Kenniscentrum Phrenos website

Grote verschillen in ervaren discriminatie bij blanke vrouwen, blanke mannen, zwarte vrouwen en zwarte mannen met EPA

In deze Amerikaanse studie werd bij vier subcategoriën psychiatrische patiënten –blanke vrouwen (N=179), blanke mannen (N=123), zwarte vrouwen (N=160) en zwarte mannen (N=142)- gemeten in welke mate men discriminatie ervaart, of die discriminatie op grond van ras of sekse werd gemaakt en in welke context (b.v. op het werk). Er werd gemeten met de Discrimination Questionnaire (DQ). Van de totale groep voelt 47% zich gediscrimineerd. Er blijken grote verschillen in de ervaren discriminatie: met name blanke vrouwen voelen zich het meest gediscrimineerd om hun psychische stoornis. In vergelijking met blanke mannen, voelen zwarte vrouwen én zwarte mannen zich meer gediscrimineerd vanwege hun sekse. Meer dan de helft van de participanten ervaart discriminatie in de werkomgeving. Dit verhoogt de stress en is mogelijk een barrière om aan het werk te gaan. Met name zwarte mannen ervaren discriminatie bij opleidings- en scholingsinstellingen. Hoe hoger de opleiding die men heeft genoten, hoe minder men in de scholingsomgeving discriminatie ervaart.
Glover CM, Corrigan P & Wilkniss S (2010). The effects of multiple categorization on perceptions of discrimination, life domains, and stress for individuals with severe mental illness. Journal of Vocational Rehabilitation 33 (2), 113-121.

Back To Top