Skip to: Groot deel van Nederlandse werknemers zegt openheid op het werk te geven over een eventueel psychisch probleem

Kenniscentrum Phrenos website

Groot deel van Nederlandse werknemers zegt openheid op het werk te geven over een eventueel psychisch probleem

In de werkomgeving kan stigma ertoe bijdragen dat werknemers met psychische problemen deze problemen verzwijgen, waardoor ze geen beroep doen op hun wettelijke rechten op aanpassingen in hun werkomstandigheden. Uit een Nederlandse inventarisatie uit 2013 bleek dat slechts eenderde van de werknemers met psychische stoornissen rapporteerden dat ze die aanpassingen kregen. Daar staat tegenover dat managers steeds vaker aangeven het erg op prijs stellen als hun werknemers over hun psychische problemen met hen communiceren. In deze Nederlandse studie (N=892) werd onderzocht welke factoren bij gewone werknemers (zonder psychische problemen) meespelen bij het besluit dit te verzwijgen of met hun manager te bespreken, als ze psychische problemen zouden krijgen. De vragenlijst werd uitgezet bij het voor de Nederlandse bevolking representatieve panel van ongeveer 5000 huishoudens, het Langlopende Internet Studies voor de Sociale wetenschappen (LISS-panel), dat beheerd wordt door CentERdata en het CBS. Uit de reponse werden de 892 personen gekozen die 18 jaar of ouder waren, ergens werkten, maar niet in een managersfunctie, en die aangaven nooit een psychisch probleem te hebben ervaren. Het bleek dat 74% van de respondenten aangaf dat zij waarschijnlijk het psychisch probleem met hun manager zouden bespreken. Dit gold meer voor respondenten met een hogere opleiding. Als belangrijkste redenen om met het probleem naar buiten te treden werden genoemd: de relatie met de manager en verantwoordelijkheidsgevoel naar de werkplek. De belangrijkste redenen van de werknemers die hun psychisch probleem op het werk wilden verzwijgen waren: men wil zijn problemen zelf oplossen en men is bang voor negatieve gevolgen (geanticipeerd stigma). Omdat de relatie met de manager zo’n cruciale rol speelt bij het al dan niet vertellen of men een psychisch probleem heeft, is het van belang dat managers meer vaardigheden krijgen om inclusief en ondersteunend met hun werknemers om te gaan.
Dewa CS, Weeghel J v, Joosen MC, Brouwers EP. (2020). What Could Influence Workers’ Decisions to Disclose a Mental Illness at Work? Int J Occup Environ Med. Jul;11(3):119-127.

Back To Top