Skip to: Generieke module ZB of LVB en psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Generieke module ZB of LVB en psychische problemen

Ongeveer 2,3 miljoen Nederlanders hebben een zwakbegaafdheid (ZB) of een licht verstandelijke beperking (LVB). Zo’n beperking valt vaak niet direct op als iemand met psychische problemen hulp zoekt. Dan krijgt de patiënt een behandeling die niet goed past bij wat hij kan. Daardoor pakt de behandeling niet goed uit. Als de verstandelijke beperking wel wordt herkend, denken behandelaren vaak dat ze de patiënt niet kunnen behandelen en verwijzen door. Terwijl dat helemaal niet hoeft.

Deze generieke module geeft tips en handreikingen hoe je deze patiënten zelf de juiste zorg kan bieden. Voor mensen met ZB/LVB gelden namelijk precies dezelfde kwaliteitsstandaarden en protocollen als voor mensen zonder deze beperking. Psychotherapie of medicijnen zijn bij deze doelgroep even effectief, mits er rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de patiënt. Dat betekent dat de behandelaar geprotocolleerd maatwerk biedt: men volgt de kwaliteitsstandaarden, aangepast aan de situatie van de patiënt.

Deze standaard is er ook voor verstandelijke gehandicaptenzorg (VGZ)

De standaard is ook bedoeld voor mensen die werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Je vindt in de module hoe je psychische stoornissen kunt herkennen en welke stappen dan gezet moeten worden.

Naar de Generieke module Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid (ZB) of lichte verstandelijke beperking (LVB)

Back To Top