Skip to: Generieke module Naasten

Kenniscentrum Phrenos website

Generieke module Naasten

Deze generieke module gaat over de samenwerking met en ondersteuning van naasten van mensen met psychische problematiek.

Aandacht voor de verbinding met de omgeving is cruciaal. Dat geldt nog meer voor mensen in herstel. Naasten zijn cruciaal voor herstel. Een mens is een sociaal wezen en fungeert in een relationeel netwerk en een maatschappelijk systeem. Een individu met mentale problemen heeft een ziektelast (verlies aan welzijn: ervaring van beperking) en een hulpvraag (herstel van welzijn: behandeling en begeleiding). De naasten worden vaak belast met een aanzienlijk deel van de ziektelast en de hulpvraag.

Het gedrag van naasten kan een positieve dan wel negatieve invloed hebben op het functioneren van de patiënt. Het is dus belangrijk om samen te werken met naasten en deze zo nodig steun te bieden. Uiteraard omwille van hun eigen welzijn, maar ook omdat ze alleen een passende rol kunnen (blijven) spelen bij het herstelproces van de patiënt als ze zelf overeind blijven.

In de zorg is er dan ook grote behoefte aan concrete handvatten hoe de samenwerking tussen patiënt, naaste(n) en professional kan worden geoptimaliseerd. Deze generieke module en de bijbehorende werkkaarten (zie tabblad Hulpmiddelen) voorzien hierin.


Ypsilon steunt, adviseert en informeert familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. En komt op voor hun belangen.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top