Skip to: Generieke module Ernstige psychische aandoeningen

Kenniscentrum Phrenos website

Generieke module Ernstige psychische aandoeningen

Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben gemeenschappelijk dat zij op meerdere levensgebieden problemen hebben of beperkingen ondervinden. Deze mensen hebben uiteenlopende behandel- of ondersteuningsbehoeften die variëren over de tijd. Dit maakt de zorg rondom deze personen complex.

In deze generieke module vind je concrete handvatten voor álle betrokkenen bij de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen: patiënten en naasten, zorgprofessionals en professionals uit het sociale domein. De module bevat ook handreikingen voor de organisatie van zorg.

Alleen een integrale aanpak kan herstel en participatie van mensen met een ernstige psychische aandoening helpen. Ook inclusie is belangrijk. Dit vraagt om méér begrip voor mensen met psychische aandoeningen en actieve betrokkenheid van maatschappelijke organisaties.

>> Naar de generieke module

Elsbeth de Ruijter, voorzitter van de werkgroep licht de generieke module toe:

Generieke module Ernstige psychische aandoeningen (EPA) van Akwa GGZ

Back To Top