Skip to: Geïntegreerde gezondheidsvoorlichting heeft weinig effect op cardiovasculaire risicofactoren bij psychose

Kenniscentrum Phrenos website

Geïntegreerde gezondheidsvoorlichting heeft weinig effect op cardiovasculaire risicofactoren bij psychose

Mensen met ernstige psychische problemen leven veel korter dan de gemiddelde bevolking en dat komt voor een groot deel omdat ze vaak diabetes, het metabool syndroom of cardiovasculaire ziektes ontwikkelen. Voor een groot deel wordt dat veroorzaakt door leefstijlfactoren zoals weinig bewegen, roken, overmatig alcohol gebruik en slechte voeding. Er wordt gezocht naar (kosten)-effectieve manieren om het cardiovasculaire risico bij cliënten in de ambulante geestelijke gezondheidszorg te verminderen. In dit Engelse onderzoek wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van een specifieke gezondheidsvoorlichtingsinterventie (de IMPaCT-therapie) die tot doel heeft de fysieke gezondheid en middelenmisbruik bij mensen met een psychose te beïnvloeden én van een RCT waarin de effecten van de IMPaCT-therapie werden getest. In totaal waren er 104 zorgcoördinatoren en 406 patiënten bij de RCT betrokken. Het was een tweearmig, multicenter onderzoek dat werd uitgevoerd in 5 NHS GGz-instellingen: de IMPACT-groep en de Treatment as Usual (TAU)-groep. Er werd gemeten op baseline, na 12 en na 15 maanden. In de IMPaCT-therapie worden technieken uit de motiverende gespreksvoering en de cognitieve gedragstherapie gebruikt om met de patiënten thema’s als meer bewegen, eetpatroon, roken, alcohol en cannabis gebruik te bespreken. De primaire uitkomstmaat was de fysieke (waarbij o.a. HDL, LDL, HBA1c en CRP werden vastgesteld) en geestelijke gezondheid sub-schalen van de Short-form-36 (SF-36) vragenlijst. In vergelijking met de TAU-groep, bleek de IMPaCT therapie geen significant effect te hebben op de totale SF-36 scores na 12 of 15 maanden. Wel waren de HDL cholesterol scores in de IMPacT-groep meer verbeterd dan in de TAU-groep. De 22% van de patiënten die meer dan 180 minuten IMPaCT-therapie had gekregen, had een significant grotere afname van de buikomvang dan de TAU-groep.
Gaughran F, Stahl D, Ismail K, Greenwood K, Atakan Z, Gardner-Sood P, Stubbs B, Hopkins D, Patel A, Lally J, Lowe P, Arbuthnot M, Orr D, Corlett S, Eberhard J, David AS, Murray R, Smith S; IMPaCT Team. (2017). Randomised control trial of the effectiveness of an integrated psychosocial health promotion intervention aimed at improving health and reducing substance use in established psychosis (IMPaCT). BMC Psychiatry. Dec 28;17(1):413.

Back To Top