Skip to: Gebruikte aanpak om over eigen psychische stoornis aan een vriend te vertellen beïnvloedt de waargenomen reactie en het oordeel over de vriendschapsrelatie

Kenniscentrum Phrenos website

Gebruikte aanpak om over eigen psychische stoornis aan een vriend te vertellen beïnvloedt de waargenomen reactie en het oordeel over de vriendschapsrelatie

Er zijn verschillende manieren waarop iemand die een psychisch probleem heeft daarover communiceert met bekenden of anderen. Men kan het verzwijgen of erover vertellen. Er worden 6 onthullingsstrategieën onderscheiden: 1. voorbereiden en plannen om erover te vertellen; 2. direct openheid van zaken geven; 3. derde persoon onthulling: iemand anders vertelt erover aan een andere bekende; 4. stapsgewijze onthulling; 5. min of meer gedwongen onthulling; 6. onthulling via een indirect medium (b.v. via een e-mail). De response op een onthulling kan verschillende vormen aannemen: a. emotionele reactie (positief of negatief); b. ondersteuning bieden; c. reciprociteit: de ontvanger deelt ook informatie; d. vermijding van het onderwerp: geen reactie op de onthulling. In dit Amerikaanse onderzoek werd gebruik gemaakt van een survey onder universiteitsstudenten (N=144; 18+; officiële diagnose van psychische stoornis, m.n. depressie) die over hun psychisch probleem met een vriend gesproken hadden. Met behulp van pad-analyses werd o.a. berekenend hoe de directe associatie was van de zes onthullingsstrategieën met de perceptie van de onthuller m.b.t. de interactie met de vriend (positief of negatief) en de tevredenheid over de relatie met die vriend. Ook werd gekeken of er een directe associatie was tussen de onthullingsstrategieën en de evaluatie van de response van de vriend door de onthuller. Het bleek dat er een duidelijk associatie werd gevonden tussen de perceptie van de onthuller van de response van de ontvanger (de vriend) enerzijds en de perceptie van de onthuller dat de interactie succesvol was verlopen en tevredenheid over de vriendschapsrelatie anderzijds. Alleen voor de onthullingsstategie ‘direct openheid van zaken geven’ werd een positief verband gevonden met tevredenheid met de vriendschapsrelatie. Een negatieve reactie van de vriend werd geassocieerd met ‘derde persoon onthulling’ en ‘onthulling via indirect medium’. Als studenten direct informatie over hun psychisch probleem met een goede vriend delen en de onthuller ervaart de vriend als ondersteunend, dan ervaren de onthullers meer tevredenheid in de vriendschapsrelatie.
Chernichky-Karcher S, Venetis MK, Gettings PE. (2021). Revealing Mental Health Information in Friendships: The Role of Disclosure Strategy and Perceived Recipient Response on Disclosure Outcomes. Health Commun. 2021 Feb 8:1-10.

Back To Top