Skip to: Geanticipeerd en ervaren stigma nemen af bij behandeling voor EPE

Kenniscentrum Phrenos website

Geanticipeerd en ervaren stigma nemen af bij behandeling voor EPE

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen vermeend/geanticipeerd stigma en ervaren stigma. Geanticipeerd (perceived) stigma verwijst naar de opvattingen en verwachtingen die mensen met een psychische stoornis hebben over de stigmatiserende houding die de algemene bevolking over hen heeft. Ervaren stigma verwijst naar de werkelijke ervaring met stigmatiserende houdingen en discriminatie door de algehele bevolking. In dit Noorse onderzoek (N=112 met EPE) werd enerzijds gekeken naar hoe vaak geanticipeerd en ervaren stigma bij het begin van de behandeling en na één jaar bij personen met een EPE voorkomt en anderzijds welke verbanden er zijn tussen geanticipeerd/ervaren stigma en klinische uitkomsten. Klinische symptomen en functioneren werden gemeten met: de Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis 1 (SCID-I), Duur van Onbehandelde Psychose (DOP), de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), de Premorbid Adjustment Scale (PAS) en de Global Assessment of Functioning Scale (GAF-F). Stigma werd gemeten met 2 items van de World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WODAS 2.0). Er werden 3 stigma-groepen onderscheiden: 1. Voortdurend stigma (deelnemers met geanticipeerd/ervaren stigma op de twee meetpunten) ; 2. Tijdelijk stigma (deelnemers met geanticipeerd/ervaren stigma op één meetpunt) en 3. Geen stigma. De analyses van de data werd gedaan met behulp van variantieanalyses. Geanticipeerd/ervaren stigma nam significant af van 46% bij alle deelnemers op baseline tot 32% na 1 jaar. Voortdurend stigma werd bij 20,5% gemeten, 36,6% had slechts tijdelijk stigma en 42,9% had geen stigma. Vergeleken met de Geen stigma-groep had de Voortdurend stigma-groep significant hogere niveaus van positieve en depressieve symptomen, meer geprikkeldheid en meer zelf gerapporteerde belemmeringen enerzijds en significant lagere niveaus van algemeen functioneren en tevredenheid anderzijds.
Simonsen C, Aminoff SR, Vaskinn A, Barrett EA, Faerden A, Ueland T, Andreassen OA, Romm KL, Melle I. (2019). Perceived and experienced stigma in first-episode psychosis: A 1-year follow-up study. Compr Psychiatry. Oct 10;95:152134.

Back To Top