Skip to: Funtionele Remediatie verbetert psychosociaal functioneren, maar niet de depressieve symptomen

Kenniscentrum Phrenos website

Funtionele Remediatie verbetert psychosociaal functioneren, maar niet de depressieve symptomen

Functionele Remediatie (FR) zijn interventies gericht op het verbeteren van het psychosociale functioneren bij mensen met ernstige psychische stoornissen door het toepassen van ‘ecologische’ neurocognitieve technieken. Er wordt gebruikt gemaakt van o.a. psycho-educatie over cognitieve gebreken en de invloed daarvan op het dagelijkse leven en er worden strategieën aangeboden om met cognitieve gebreken in verschillende cognitieve domeinen om te gaan. FM is in Barcelona ontwikkelt. In deze Spaanse studie (n=99) werd bekeken of Functionele Remediatie een positieve invloed heeft op het psychosociale functioneren en de subklinische depressieve symptomen bij patiënten met een bipolaire stoornis. Er werden drie groepen met elkaar vergeleken: de FR-groep (n=33), de groep die alleen psycho-educatie kreeg (n=37) en de TAU-groep (n=29). Geïncludeerd werden alleen personen die voldeden aan de volgende drie criteria: 1. een bipolaire stoornis volgens de DSM-IV-TR; 2. de afgelopen drie maanden euthymia (evenwichtige gemoedstoestand) zoals vastgesteld met de Young Mania Rating Scale (YMRS), score van <6, én de Hamilton Depression Rating Scale-17 (HAM-D), score van <8; 3. een redelijke mate van functionele beperking, gemeten met de Functioning Assessment Short Test (FAST). Er werd gemeten op baseline, na 6 en 12 maanden. Na 12 maanden had de FR-groep een significante verbetering in het psychosociale functioneren in vergelijking met de twee andere groepen (F=2.93; p=0.20). De subklinische depressieve symptomen veranderden in geen van de drie groepen significant. Bipolaire patiënten met subklinische depressieve symptomen gaan door FR psychosociaal beter functioneren ongeacht het voorduren van die depressieve symptomen.
Sanchez-Moreno J, Bonnín C, González-Pinto A, Amann BL, Solé B, Balanzá-Martínez V, Arango C, Jimenez E, Tabarés-Seisdedos R, Garcia-Portilla MP, Ibáñez A, Crespo JM, Ayuso-Mateos JL, Vieta E, Martinez-Aran A, Torrent C; CIBERSAM Functional Remediation Group. (2017). Do patients with bipolar disorder and subsyndromal symptoms benefit from functional remediation? A 12-month follow-up study. Eur Neuropsychopharmacol. 27(4), 350-359.

Back To Top