Skip to: Financiële omstandigheden hebben invloed op de geestelijke gezondheid

Kenniscentrum Phrenos website

Financiële omstandigheden hebben invloed op de geestelijke gezondheid

Uit de literatuur blijkt een verband tussen slechte financiële omstandigheden (zoals het hebben van schulden) en de psychische gezondheid. Financiële problemen zouden psychische stoornissen kunnen verergeren. Omgekeerd verliezen mensen met psychische problemen vaak bronnen van inkomsten, waardoor hun financiële situatie kan verslechteren. In dit Amerikaanse onderzoek werd met behulp van longitudinale data de impact onderzocht van positieve en negatieve aspecten van de financiële situatie van 1209 personen op 4 objectieve gezondheidsuitkomsten: risicofactoren op hartziekten; cardiovasculaire ziektes; klinische depressie; klinische angststoornis. Er werd gebruik gemaakt van de data van 2 golven van de Well-Being Survey. De survey data van de 1209 deelnemers werden gematcht met de data van hun zorgverzekeraars over de jaren 2017-2019, waar de 4 objectieve gezondheidsuitkomsten terug te vinden waren. Wat betreft de financiële situatie werden vier condities uitgevraagd en vastgesteld: 1. financiële veiligheid (genoeg inkomsten om van te leven); 2. financiële bekwaamheid (in staat om financiële planning te maken); 3. geldzorgen (o.a. ‘ik maak me vaak zorgen om mijn schulden’); 4. financiële situatie: een samenvatting van de 3 voorgaande condities. In de berekening werd op allerlei variabelen gecorrigeerd (o.a. demografische factoren, opleiding, vermogen, werk). Met behulp van regressiemodellen werd een zo robuust mogelijke evidentie van een potentieel causaal verband tussen iemands financiële situatie en zijn gezondheid berekend. Het sterkste verband werd gevonden tussen de financiële situatie en depressie: a. elke standaard deviatie toename van financiële zekerheid werd geassocieerd met een kans op afname van depressie van 36%-49%; b. elke standaard deviatie toename van geldzorgen werd geassocieerd met een 17%-51% toename van depressie. De kans dat een angststoornis begon nam met 22% af als iemand van de maandelijke inkomsten kon rondkomen. Er werden minder verbanden gevonden met de fysieke gezondheid. Financiële zekerheid lijkt een beschermende factor voor het ontstaan van depressie te zijn.
Bialowolski P, Weziak-Bialowolska D, Lee MT, Chen Y, VanderWeele TJ, McNeely E. 92021). The role of financial conditions for physical and mental health. Evidence from a longitudinal survey and insurance claims data. Soc Sci Med. 2021 Jul;281:114041.

Back To Top