Skip to: Informatie voor gemeenten over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

Kenniscentrum Phrenos website

Informatie voor gemeenten over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen

Factsheet: Informatie voor gemeenten over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen
2018
Nicole van Erp en Chrisje Couwenbergh
Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos en Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

Met dank aan:

Lenie Scholten (voormalig wethouder gemeente Eindhoven), Louise Olij (Federatie Opvang), Ico Kloppenburg (VNG).

Generieke module

Wat is goede zorg? Dat is wat een generieke module beschrijft vanuit het perspectief van mensen met een ernstige psychische aandoening (inclusief verslavingsproblemen) en hun naasten. De meest actuele kennis vormt het uitgangspunt. Het gaat over kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en de voorkeuren van de mensen zelf en hun naasten. De module bevat geen voorschriften, maar biedt handvatten voor professionals om goede, op maat gesneden zorg te kunnen leveren.

Speciaal voor gemeenten

Met de invoering van de Wmo zijn gemeenten op een aantal terreinen verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van mensen met een ernstige psychische aandoening, zoals voor inloop en dagbesteding, beschermd wonen en inclusie. Met deze decentralisatie wordt een betere aansluiting op maatschappelijke ondersteuning verondersteld voor deze groep. Daarom is deze generieke module niet alleen bedoeld voor professionals uit de ggz en verslavingszorg, maar ook voor huisartsenzorg, het beschermd en begeleid wonen, de maatschappelijke opvang, de sociale wijkteams en andere betrokkenen uit het maatschappelijk domein. Deze factsheet is speciaal voor gemeenten; aanbevelingen voor ggz-professionals zijn er niet in opgenomen. Voor de complete module zie www.ggzstandaarden.nl.

 

Back To Top