Skip to: Ervaren werk-gerelateerde stress in IPS-projecten hangt sterk samen met gevoel grip te hebben

Kenniscentrum Phrenos website

Ervaren werk-gerelateerde stress in IPS-projecten hangt sterk samen met gevoel grip te hebben

Veel hulpverleners denken dat mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) in een regulier betaalde baan te veel aan stress bloot staan, wat een negatieve invloed op hun geestelijke gezondheid kan hebben. Bij de Individuele Plaatsing en Steun (IPS)-trajecten wordt er rekening gehouden met de wensen van de cliënt en wordt de cliënt naar behoefte op de werkplek (vaak regulier betaald werk) begeleid. Toch haakt ongeveer de helft van IPS-deelnemers voortijdig af. De auteurs van dit Canadese kwalitatieve onderzoek (n=16) veronderstellen dat het omgaan met (werk)stress een oorzaak kan zijn voor dat voortijdig uitstappen. In de IPS-trajecten is er nog niet expliciet aandacht voor het omgaan met stress. De diepte-interviews werden gehouden met 16 deelnemers aan IPS-trajecten. Uitgevraagd werd hoe ze werk-gerelateerde stress ervaren, hoe belangrijk de verschillende soort stress werden gevonden en hoe ze met de stress omgingen (coping mechanismen). De analyse werd gedaan met behulp van de grounded theory. Er kwamen vier thema’s naar voren: 1. de perceptie door de deelnemers van de aard en de oorsprong van de stress; 2. de impact van de stress; 3. omgaan met stress; 4. impact van de werkervaring van de deelnemers op hun perceptie van stress. IPS-cliënten omschreven stress vaak op dezelfde wijze als over het algemeen gebeurd: het resultaat van langdurig bloot staan aan spanningen of als een incongruentie tussen inspanningen en opbrengsten. Als stress op deze wijze wordt ervaren kunnen psychiatrische symptomen (m.n. depressieve of psychotische) verergeren. Maar als de stress hanteerbaar (‘good stress’) blijft kan het bijdragen om te leren en werk beter te plannen. Enkele genoemde coping-strategieën: negatieve emoties met anderen delen, de betekenis van het werk anders framen of vermijding van stressvolle prikkels. Als men langer werkt neemt de stress af en worden de voordelen van het hebben van werk meer gewaardeerd.
Besse C, Poremski D, Laliberté V, Latimer E. (2017). The meaning and experience of stress among supported employment clients with mental health problems. Health Soc Care Community. 2017 Dec 13.

Back To Top